Εισηγμένες: «Με το δεξί» ξεκίνησαν τα φετινά μερίσματα – Προσδοκίες για ρεκόρ επταετίας

Με τις καλύτερες προοπτικές ξεκίνησε το 2019 σε ότι αφορά τις χρηματικές διανομές των εισηγμένων εταιρειών προς τους μετόχους τους, καθώς τα πρώτα μηνύματα από το μέτωπο των επιχειρήσεων είναι σαφώς θετικότερα από τα αντίστοιχα περυσινά.

Το 2018 -όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα- οι εισηγμένες εταιρείες «μοίρασαν» μέσω μερισμάτων και επιστροφών κεφαλαίου 1,3 δισ. ευρώ στους επενδυτές του ΧΑ, ποσό που αντιστοιχεί σε μια ετήσια απόδοση γύρω στο 2,9% για το σύνολο των μη τραπεζικών τίτλων και σε ακόμη υψηλότερο ποσοστό για τις 62 μετοχές που προχώρησαν σε χρηματικές διανομές.

Η μικρή υποχώρηση του ποσού έναντι αυτού του 2017 δεν δείχνει να μεταβάλλει την ανοδική τάση που έχει ξεκινήσει από το 2014 και οφείλεται κυρίως στο ότι το 2017 τρεις μεγάλοι όμιλοι (ΤΙΤΑΝ, ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ) είχαν μοιράσει ποσά σαφώς υψηλότερα των αντίστοιχων ετήσιων κερδών τους (από αυτές, αντίστοιχη στάση τήρησε πέρυσι μόνο η ΕΧΑΕ).

Το θετικό για τους επενδυτές του ΧΑ είναι πως τα πρώτα μηνύματα του 2019 μιλούν για περαιτέρω αύξηση των χρηματικών διανομών, οπότε θα μιλάμε για το υψηλότερο ποσό της τελευταίας επταετίας (2013-2019).

Η Μυτιληναίος έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή του να διανείμει φέτος 0,36 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,32 ευρώ πέρυσι (+12,5%).

Τα ΕΛΠΕ θα μοιράσουν μέσα στο πρώτο φετινό εξάμηνο πρόσθετο μέρισμα ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, διαθέτοντας τμήμα μόνο των εσόδων τους από την πώληση της ΔΕΣΦΑ.

Η διοίκηση του ΟΤΕ ανακοίνωσε πρόσφατα την πρόθεσή της να προτείνει φέτος τη διανομή μερίσματος 0,46 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,35 ευρώ πέρυσι (31,5%). Στην απόφαση αυτή συνετέλεσε και η είσπραξη μετρητών από την πώληση της θυγατρικής του Οργανισμού στην Αλβανία.

Πολύ υψηλότερο μέρισμα προτίθεται να μοιράσει φέτος και ο ΟΛΠ, καθώς θα προταθεί στην τακτική γενική συνέλευση η διανομή 0,424 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,1712 ευρώ πέρυσι (+147%).

Ήδη μέσα στο 2019 η Epsilon Net προχώρησε επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,04 ευρώ ανά μετοχή, όταν πέρυσι δεν είχε προχωρήσει σε οποιαδήποτε χρηματική διανομή.

Το θετικό κλίμα στο μέτωπο των χρηματικών διανομών είχε ξεκινήσει από τους τελευταίους μήνες του 2018, όταν εταιρείες όπως η Quest Holdings και ο Μουσικός Οίκος Νάκα είχαν προχωρήσει σε υψηλότερου μεγέθους ταμειακές ενισχύσεις των μετόχων τους σε σύγκριση με τις αντίστοιχες που είχαν λάβει χώρα κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2017.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές, η διανομή φέτος υψηλότερων χρηματικών ποσών σε σχέση με το 2018 θα μπορούσε να στηριχτεί σε παράγοντες όπως:

• Η βελτιωμένη κερδοφορία των εισηγμένων (πλην τραπεζών) εταιρειών το 2018, όπως φάνηκε από τις λογιστικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου και του πρώτου εννεαμήνου των εταιρειών.

• Οι προβλέψεις των αναλυτών για νέα αύξηση εταιρικών κερδών μέσα στο 2019 (μεταξύ του +10% και του +18%), λόγω του ανοδικού ΑΕΠ και των βελτιωμένων εξαγωγικών επιδόσεων.

• Η σταδιακή μείωση των επιτοκίων με τις οποίες οι εγχώριες τράπεζες επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις.πηγή: euro2day.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!