ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Eπενδύσεις 6 δισ. ευρώ σε ξενοδοχεία για περαιτέρω ανάπτυξη του Τουρισμού

Eπενδύσεις της τάξης των 6,2 δισ. ευρώ θα χρειαστεί η ξενοδοχειακή αγορά μέχρι το 2022, προκειμένου να ανέβει ο αριθμός των ξένων επισκεπτών και ο τουριστικός κλάδος να διατηρήσει τη δυναμική των τελευταίων ετών.

Aυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας της PWC με τίτλο "Ελληνικός Τουρισμός: Η επόμενη μέρα", με αφορμή εκδήλωση του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για τις προοπτικές και τις δυνατότητες του χώρου.

Tα ελληνικά ξενοδοχεία, όπως επισημαίνει η μελέτη, απαιτούν κυρίως επενδύσεις ανακαίνισης αφού υπάρχει άφθονη διαθέσιμη χωρητικότητα. Μόνο κατά την περίοδο αιχμής, στους κύριους προορισμούς, ενδέχεται να υπάρξουν ελλείψεις χωρητικότητας έως το 2022. Μέχρι τότε, αναμένεται να χρειαστούν 24,000 νέες κλίνες. Τα 6,2 δισ. ευρώ κατανέμονται σε 1 δισ. για την κατασκευή επιπλέον κλινών, 4,8 δισ. για την αναβάθμιση της υπάρχουσας χωρητικότητας και 300 εκατ. ευρώ για συντήρηση.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο ελληνικός τουρισμός αναμένεται να παραμείνει ένας από τους κύριους αναπτυξιακούς παράγοντες της οικονομίας, αλλά θα χρειαστεί κάποιες στρατηγικές προσαρμογές ώστε να αυξήσει την αξία του. Οι ξενοδοχειακές εταιρείες είναι σημαντικά ανταγωνιστικές στους κύριους προορισμούς, παρουσιάζοντας πολύ καλή οικονομική εικόνα, ενώ η στροφή της προσοχής από τους κύριους σε δευτερεύοντες τουριστικούς προορισμούς, από τις μεγαλύτερες σε μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες και από μέγιστο σε μέγιστο του τουριστικού κύκλου, θα διευκολύνει και θα βελτιώσει τα οικονομικά του κλάδου. Την ίδια ώρα, με τη βελτίωση της αξιοποίησης του δυναμικού του και την αναβάθμιση του προϊόντος του, ο τουριστικός κλάδος θα αυξήσει την αξία του και τη συμβολή του τόσο στο ΑΕΠ όσο και στην ανάπτυξη

Oπως αναφέρεται στη μελέτη, τέσσερις πολιτικές θα διευκολύνουν την υλοποίηση των επενδυτικών στρατηγικών και θα προσθέσουν αξία στην οικονομία: η προσέλκυση τουριστών με υψηλό εισόδημα (+ 6,9 δισ. ευρώ τουριστικές εισπράξεις), η εισαγωγή συμπληρωματικών προϊόντων (+ 2,6 δισ. τουριστικές εισπράξεις), η επέκταση ζήτησης σε δευτερεύοντες προορισμούς (+ 2,1 δισ. έσοδα ξενοδοχείων σε δευτερεύοντες προορισμούς) και η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος (+ 4,3 δισ. πρόσθετο ΑΕΠ ανά έτος) .

Αλλαγές στο τοπίο

Κατά τη μελέτη της PWC, 65 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και 35 ξενοδοχειακά ακίνητα ήταν στην αγορά προς πώληση τον Ιούνιο του 2018, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 3% του συνολικού διαθέσιμου ξενοδοχειακού δυναμικού. Το 90% των επιχειρήσεων αφορά σε κύριους προορισμούς, ειδικότερα στα Ιόνια Νησιά και την Αττική, και η συνολική ζητούμενη τιμή πώλησης ανέρχεται στα 720 εκατ. ευρώ. Αντιστοίχως, η συνολική ζητούμενη τιμή πώλησης των 35 ξενοδοχειακών ακινήτων προς πώληση ανέρχεται στα 182 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει η ανάλυση η ελληνική ξενοδοχειακή αγορά εξαγορών και συγχωνεύσεων θα έπρεπε να είναι περισσότερο ενεργή. Τα οικονομικά των ξενοδοχείων δεν οδηγούνται από το ελληνικό ΑΕΠ (είναι οδηγούμενα κυρίως από το ευρωπαϊκό), τα ξενοδοχεία είναι ανταγωνιστικά και βρίσκονται σε καλή οικονομική κατάσταση. Παρόλα αυτά, η συνολική αξία 18 αναφερόμενων ξενοδοχειακών συναλλαγών το 2017 και το 2018, όλα σε κύριους προορισμούς, ανήλθε σε 310 εκατ. ευρώ.

Τρεις επενδυτικές στρατηγικές είναι εφαρμόσιμες στον ξενοδοχειακό κλάδο, συνεχίζει η μελέτη: η ανάπτυξη δευτερευόντων προορισμών, εστιάζοντας κυρίως σε 5* ξενοδοχεία με συστηματική αύξηση κερδοφορίας και βιώσιμο χρέος στη Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο, η προσθήκη χωρητικότητας σε κυρίους προορισμούς, με τα ξενοδοχεία 3* να αποτελούν ένα συμπαγή στόχο και η αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων στην επόμενη κατηγορία, ιδιαίτερα από 4* σε 5*.

Παράλληλα, η περισσότερα υποσχόμενη επενδυτική στρατηγική από πλευράς αξίας φαίνεται να είναι η ανάπτυξη δευτερευόντων προορισμών, ακολουθούμενη από την προσθήκη χωρητικότητας σε κύριους προορισμούς και ξενοδοχεία 3*, αλλά και από την αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων από 4* σε 5*.

της Βασιλικής Κουρλιμπίνη
capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]