ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω το ΑΕΠ λόγω κατανάλωσης, αλλά κάτω οι επενδύσεις

Κατά 1,5% αυξήθηκε το ΑΕΠ το 2017 σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ. Ο δείκτης είναι αναθεωρημένος κατά 0,1% προς τα "πάνω" σε σχέση με τις προβλέψεις του Μαρτίου για άνοδο του ΑΕΠ κατά 1,4%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπήρξε ισχυρή στήριξη από την ιδιωτική κατανάλωση, ενώ ήταν μικρότερες τελικά οι επενδυτικές επιδόσεις της χώρας το 2017.

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε σήμερα την 2η εκτίμηση για τους Ετήσιους Εθνικούς Λογαριασμούς. Περιλαμβάνει μία σειρά από πρόσθετα στοιχεία που είναι πλέον διαθέσιμα για το προηγούμενο έτος.

Από τους πίνακες προκύπτει ότι αναθεωρήθηκε σημαντικά προς τα πάνω η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών (στο +0,9% από +0,1% τον Μάρτιο). Αντιστοίχως τελικά καταγράφεται μείωση μόνο κατά 0,4% στην κατανάλωση του δημοσίου έναντι μείωσης κατά 1,1% που υπολογίζονταν το προηγούμενο Μάρτιο. Έτσι, η τελική καταναλωτική δαπάνη στο σύνολο της εμφανίζεται αυξημένη κατά 0,6% έναντι μείωσης της κατά 0,2% το προηγούμενο Μάρτιο.

Μικρότερες οι επενδύσεις

Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι τελικά η αύξηση των επενδύσεων ήταν χαμηλότερη το 2017. Έφτασε στο 9,1% έναντι πρόβλεψης τον Μάρτιο για αύξηση κατά 9,6%. Οι εξαγωγές παραμένουν αμετάβλητες (ρυθμός ανάπτυξης 6,8%), ενώ οι εισαγωγές καταγράφονται ελαφρώς χαμηλότερες (με άνοδο 7,1% έναντι 7,2% προηγουμένως).

Σημειώνεται ότι η 1η ανακοίνωση για το ΑΕΠ του 2017 έγινε τον προηγούμενο Μάρτιο. Σε αυτή η ΕΛΣΤΑΤ ανέφερε ότι το ΑΕΠ το 2017 σε όρους όγκου ανήλθε σε 187,1 δισ ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,4%. Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,4% ήταν και η "βάση" για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού όπως εστάλη στη Βουλή εκτιμώντας ότι φέτος το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,1% και το 2019 κατά 2,5%.

Τα νέα στοιχεία

Η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει ότι η αναθεώρηση των στοιχείων των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών οφείλεται "στην αξιοποίηση νέων και ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων, από διάφορες πηγές, όπως: εκτιμήσεις για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) για τα έτη 2015-2016 και ενσωμάτωση νέων εκτιμήσεων για το έτος 2017, στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 2015-2017, στοιχεία για τα Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα που Εξυπηρετούν Νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) για τα έτη 2015-2017, στοιχεία για τους κλάδους της Γεωργίας για τα έτη 2015-2017, στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών και στοιχεία εξωτερικού εμπορίου για το έτος 2017, στοιχεία απασχόλησης για το έτος 2017, βραχυχρόνιοι δείκτες 2015-2017.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2017 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το 2016, έναντι αύξησης 2,0% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2018.

Της Δήμητρας Καδδά
capital.gr