ΣΕΜΑ: «Οδικός Χάρτης» για την προσαρμογή των μεσιτών ασφαλίσεων στην GDPR

Μια checklist με 11 βήματα και 39 ελέγχους για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης προσωπικών δεδομένων, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το εγχειρίδιο που εκπόνησε ο ΣΕΜΑ προκειμένου να περιγράψει συνοπτικά τις υποχρεώσεις των μεσιτών ασφαλίσεων για την προσαρμογή στην GDPR, ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου.

Πρόκειται για έναν «οδικό χάρτη»που στόχο έχει την ασφαλή «πλοήγηση» των μεσιτών ασφαλίσεων στον κοινοτικό κανονισμόκαι ένα χρηστικό εργαλείο που βοηθά στη γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του κλάδου, που πλέον θα πρέπει να λαμβάνει -σοβαρότερα από κάθε άλλη φορά-υπόψη του τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Το εγχειρίδιο του ΣΕΜΑ είναι χωρισμένο σε τέσσερις βασικές ενότητες, οι οποίες εστιάζουν:

- στις βασικές αρχές του κοινοτικού κανονισμού,
- στην πρακτική εφαρμογή του, αλλά και στα δικαιώματα των πελατών, καθώς και στις υποχρεώσεις των μεσιτών ασφαλίσεων,
- σε χρήσιμες πρακτικές στις οποίες θα μπορούσε να βασιστεί κάθε μεσιτική εταιρία και
- σε μια checklist ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθήσει ο μεσίτης ασφαλίσεων ώστε να αισθάνεται ασφαλής για την ορθή προσαρμογή του στα νέα δεδομένα.

Σημειώνεται, ότι το εγχειρίδιο του ΣΕΜΑ, το οποίο επιμελήθηκε ο κ. Φίλιππος Μυτιληναίος, μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου και Υπεύθυνος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του φορέα, είναι εστιασμένο στις ιδιαιτερότητες των μεσιτών ασφαλίσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε επαγγελματία του κλάδου να τηρεί με ασφάλεια τα όσα ορίζει η GDPR.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, προλογίζοντας το εγχειρίδιο του Συνδέσμου για τον GDPR, επισημαίνει, μεταξύ άλλων: «Είναι σημαντικό οι μεσίτες ασφαλίσεων να επαναξιολογήσουν γενικότερα το πλαίσιο των διαδικασιών που ακολουθούν αναφορικά με τις πληροφορίες και τα δεδομένα που λαμβάνουν και διαχειρίζονται. Πλέον, είναι υποχρεωτικό να εξασφαλίζουν συναινέσεις, να ενημερώνουν και να μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο δέχονται, διατηρούν και μοιράζονται και/ή μεταβιβάζουν σημαντικές πληροφορίες που αφορούν πελάτες τους, προμηθευτές κ.α. καθώς επίσης και τις διαδικασίες που έχουν εφαρμόσει για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους».

Από την πλευρά του ο κ. Φίλιππος Μυτιληναίος, τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «βασικός στόχος του εγχειριδίου είναι να δώσει μια όσο το δυνατό πληρέστερη εικόνα των ενδεδειγμένων ενεργειών, καθώς και το τι θα πρέπει να προβληματίσει τους μεσίτες ασφαλίσεων στο άμεσο μέλλον σε σχέση με τηνGDPR, αλλά και να προσφέρει μια συντεταγμένη γενική απεικόνιση ενός άξονα πάνω στον οποίο οι μεσίτες ασφαλίσεων μπορούν να δουλέψουν για την καλύτερη προσαρμογή τους στο νέο κανονισμό».

Σημειώνεται ότι, το εγχειρίδιο του ΣΕΜΑ θα αποτελέσει τη βάση συζήτησης στο πλαίσιο του workshopμε τίτλο «Areyouready for GDPR?» που έχει προγραμματίσει ο Σύνδεσμος για τις 13 Ιουνίου,επικεντρώνοντας τις εργασίες της εκδήλωσης στο πως οι μεσίτες ασφαλίσεων θα εφαρμόσουν ορθά τη νέα κοινοτική οδηγία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όπως ήδη ανακοινώθηκε, το workshop θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο GoldenAge, στις 15:00, με τη συμμετοχή, σε σχετικό πάνελ, των κ.κ. Παναγιώτη ΒαγιακάκουManagingDirector της HDIGLOBALSE, κ. Γιάννη Ζάραγκαεκπρόσωπου της Nestor Consulting SA, ΧρήστουΒιδάκηPrincipal, RiskAdvisory της Deloitte και της κ. Κωνσταντίνας Λόντου, Δικηγόρου.


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα