Φοροκίνητρα για επενδύσεις σε εξοικονόμηση ενέργειας

Κίνητρα για επενδύσεις σε εξοικονόμηση νερού και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης προβλέπει προβλέπει το πολυνομοσχέδιο "για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022".

Συγκεκριμένα προβλέπει διπλασιασμό των συντελεστών απόσβεσης για επενδύσεις που αφορούν στους παραπάνω τομείς.

Κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα καθορίσει τις προϋποθέσεις τους όρους και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή.ered.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα