Συνάντηση της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network-Hellas στην Κοζάνη

Στην Κοζάνη πραγματοποιήθηκε η διήμερη συνάντηση εργασίας της ελληνικής κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου ολοκληρωμένης υποστήριξης επιχειρήσεων Enterprise Europe Network-Hellas. Την συνάντηση οργάνωσε και φιλοξένησε η ΑΝΚΟ - Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας A.E., μέλος του Δικτύου EEN-Hellas.

Το Enterprise Europe Network που φέτος γιορτάζει τα 10 χρόνια λειτουργίας από την ίδρυσή του είναι το μεγαλύτερο Ευρωπαικό δίκτυο παγκοσμίως, εποπτεύεται και συγχρηματοδοτείται από την ΓΔ Ανάπτυξης (DG Grow) της ΕΕ και παρέχει oλοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης στις επιχειρήσεις για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους αξιοποιώντας ευρωπαικά προγράμματα, πρωτοβουλίες και χρηματοδοτικά εργαλεία με έμφαση στην καινοτομία, τις επιχειρηματικές, ερευνητικές & τεχνολογικές συνεργασίες και την διεθνοποίησή τους.

Ο ελληνικός κόμβος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το ελληνικό Δίκτυο αποτελεί την εξέλιξη των Κέντρων Αναδιανομής της Καινοτομίας (IRC) και των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης (Euro Info Centres) τα οποία λειτουργούσαν για περισσότερο από 20 χρόνια. Στο Enterprise Europe Network-Hellas συμμετέχουν 12 οργανισμοί κατανεμημένοι σε όλη την ελληνική επικράτεια.Η ΑΝΚΟ είναι η μοναδική ελληνική Aναπτυξιακή Eταιρία που συμμετέχει στο δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas αφού διαθέτει πολυετή γνώση & εμπειρία σε ευρωπαικά & εθνικά δίκτυα και προγράμματα με στόχο την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνάντηση εργασίας του Δικτύου στην Κοζάνη συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο ευρύ φάσμα υπηρεσιών που παρέχει το Δίκτυο στις επιχειρήσεις και στους φορείς, εξετάστηκαν οι δείκτες αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του ενώ, παράλληλα, παρουσιάστηκε από στελέχη των κοινοτικών οργάνων, που εποπτεύουν και αξιολογούν το Δίκτυο στις Βρυξέλλες, ο νέος σχεδιασμός και οι υπηρεσίες που θα κληθεί να παρέχει το Δίκτυο στις επιχειρήσεις στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2020-2026. 

Ταυτόχρονα συζητήθηκε διεξοδικά η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δικτύου και η μεγέθυνση του αποτυπώματος των υπηρεσιών του στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ρευστού και ιδιαίτερα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που αυτές λειτουργούν, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, στις δομικές αδυναμίες που τις χαρακτηρίζουν διαχρονικά αλλά, παράλληλα, και στις δυνατότητες που διαθέτουν, στις καινοτομίες που αναπτύσσουν και στην επέκτασή τους στις διεθνείς αγορές μέσω συνεργασιών και δικτυώσεων που τους παρέχει το δίκτυο Enterprise Europe Network αξιοποιώντας ευρωπαικές πολιτικές & προγράμματα. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης οι εκπρόσωποι των φορέων της ελληνικής κοινοπραξίας επισκέφτηκαν την επιχείρηση "ALFA" Α. Κουκουτάρης, με έδρα την Κοζάνη, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά τροφίμων ενώ διαθέτει σημαντική διεθνή παρουσία στις ευρωπαικές αγορές αλλά και παγκοσμίως.Η ελληνική κοινοπραξία Enterprise Europe Network - Hellas απαρτίζεται από τους εξής φορείς:


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα