Το φορολογικό κόστος για τις μεταβιβάσεις οικογενειακών επιχειρήσεων

Για τις επιχειρηματικές οικογένειες που σκοπεύουν να μεταβιβάσουν την επιχείρησή τους από τη μία γενιά στην άλλη, το φορολογικό κόστος μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το πού εδρεύει η επιχείρηση, όπως προκύπτει από το KPMG Enterprise global family business tax monitor.

Όπως τονίζεται, κάποιες χώρες προσφέρουν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις και την ανάπτυξη της επιχείρησης στα χέρια της επόμενης γενιάς, ενώ σε άλλες χώρες η μεταβίβαση των οικογενειακών επιχειρήσεων αντιμετωπίζεται όπως κάθε άλλη συναλλαγή, οδηγώντας σε σημαντικό κόστος.

Σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα, τα βασικά ευρήματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής, σημειώνει η Άντζελα Ηλιάδη, γενική διευθύντρια του Φορολογικού Τμήματος της KPMG στην Ελλάδα:

-Οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα βρίσκονται περίπου στο μέσο των συντελεστών όλων των χωρών που έλαβαν μέρος στην έρευνα και έχουν παραμείνει σταθεροί για πολλά χρόνια.

- Σε αντίθεση με άλλες χώρες, οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα είναι οι ίδιοι είτε η μεταβίβαση της οικογενειακής επιχείρησης γίνει εν ζωή είτε λόγω θανάτου.

- Παρόλο που κάποιες χώρες προσφέρουν ορισμένες φορολογικές απαλλαγές, η Ελλάδα προβλέπει κλιμακωτό τρόπο φορολόγησης με κάποια αφορολόγητα κλιμάκια για τους στενούς συγγενείς.

Από τη μελέτη της KPMG προκύπτει ότι ο Καναδάς, η Βενεζουέλα και η Ιαπωνία είναι μεταξύ των χωρών με την υψηλότερη φορολογία στις μεταβιβάσεις οικογενειακών επιχειρήσεων λόγω θανάτου, ακόμη και μετά από όλες τις διαθέσιμες φορολογικές ελαφρύνσεις. Για τις μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται ενόσω ο ιδιοκτήτης της οικογενειακής επιχείρησης βρίσκεται εν ζωή, ο Καναδάς, η Βενεζουέλα και η Αυστραλία είναι μεταξύ των κρατών με την υψηλότερη φορολογία, μετά τις φορολογικές ελαφρύνσεις.

Άλλες χώρες - όπως η Κίνα, η Νέα Ζηλανδία και η Νιγηρία - δεν επιβάλλουν ειδική φορολογία σε αυτές τις μεταβιβάσεις. Μεταξύ των δύο άκρων, τα φορολογικά πλαίσια διαφέρουν σημαντικά. Οι δυτικές οικονομίες τείνουν να επιβάλουν υψηλότερη φορολογία στις μεταβιβάσεις οικογενειακών επιχειρήσεων εν ζωή και μέσω κληρονομιάς, σε σύγκριση με τις αναδυόμενες οικονομίες. Οι γενναιόδωρες φορολογικές ελαφρύνσεις στις δυτικές οικονομίες τείνουν να επαναφέρουν τη φορολογία σε πιο ουδέτερα επίπεδα, αν και αυτό ισχύει για τις επιχειρηματικές οικογένειες που πληρούν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες είναι ούτως ή άλλως δύσκολο να εκπληρωθούν.


enikonomia.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα