Ενίσχυση της καινοτομίας για τις επιχειρήσεις της «Γαλάζιας Ανάπτυξης»

Η ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των start-ups, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της «Γαλάζιας Ανάπτυξης», αποτελεί τον στόχο του έργου BLUE_BOOST. Το BLUE_BOOST εστιάζει τόσο στους «παραδοσιακούς» τομείς της «Γαλάζιας Ανάπτυξης», όπως η αλιεία και η ναυπήγηση σκαφών, όσο και σε πιο σύγχρονους τομείς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων την ιχθυοκαλλιέργεια, την περιβαλλοντικά φιλική ναυπήγηση σκαφών, τον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό. 

Η επίσημη εναρκτήρια συνάντηση του έργου BLUE_BOOST πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Απριλίου στο Zadar της Κροατίας. 

Επτά εταίροι από την Κροατία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Αλβανία, μεταξύ των οποίων το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, συναντήθηκαν για να ξεκινήσουν αυτό το 22μηνο έργο, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του προγράμματος INTERREG ADRION. 

Από το έργο θα ωφεληθούν επιχειρήσεις από τις περιοχές Αδριατικής-Ιονίου, μέσω μιας καινοτόμου και δημιουργικής συνεργασίας με τους λεγόμενους «νέους φορείς καινοτομίας»,όπως fablabs, co-working spaces, innovation hubs κ.α. 

Το BLUE_BOOST θα προσφέρει στις επιχειρήσεις σημαντικές ευκαιρίες υποστήριξης. 

Οι επιλεγμένες επιχειρήσεις θα λάβουν επίσης κουπόνια καινοτομίας ύψους έως 9.000 ευρώ για την υλοποίηση ενός επιθυμητού καινοτομικού σχεδίου, με την καθοδήγηση ενός coach καινοτομίας. 

Το BLUE_BOOST αποτελεί ευκαιρία για τους εμπειρογνώμονες καινοτομίας της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και τους μη θεσμικούς «νέους φορείς καινοτομίας», προκειμένου να προωθήσουν και παράσχουν τις υπηρεσίες τους για την ανάπτυξη καινοτομίας σε ένα διακρατικό πλαίσιο. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα δημοσιευθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους Παρόχους Γνώσης του προγράμματος και αμέσως μετά αντίστοιχη πρόσκληση για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε.Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα