Ίδρυση επιχειρήσεων με γνωστοποίηση και οι παγίδες που κρύβονται!

Του Πέτρου Παπαναούμ - Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος επιχειρήσεων


Από το Δεκέμβριο του 2016 βρίσκεται σε ισχύ ο Νόμος 4442/2016 που αφορά στην απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης λειτουργίας πολλών κατηγοριών επιχειρήσεων. Ο νόμος αυτός ήρθε να αντικαταστήσει παλαιότερους νόμους που αποδείχθηκαν μη λειτουργικοί ή ασαφείς.

Ο Νόμος αναφέρεται σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες που είναι οι εξής:
  • Επιχειρήσεις μεταποίησης και συσκευασίας τροφίμων και ποτών
  • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Καταστήματα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών
  • Θέατρα και κινηματογράφοι
  • Τουριστικά καταλύματα
  • Κέντρα αποθήκευσης και διανομής – Logistics
Ο νέος Νόμος εισάγει την έννοια της γνωστοποίησης λειτουργίας μέσω της οποίας, η κάθε επιχείρηση κοινοποιεί την έναρξη της λειτουργίας της χωρίς να υποβάλει δικαιολογητικά σε κάποια Υπηρεσία. Αυτή η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και με ευθύνη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης στο νέο πληροφοριακό σύστημα notifybusiness.gov.gr. Παρόλα αυτά, η επιχείρηση οφείλει να τηρεί στην εγκατάστασή της πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα που προβλέπει ο Νόμος.

Ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η κάθε επιχείρηση, υπάρχουν διαφοροποιήσεις τόσο στη διαδικασία της γνωστοποίησης όσο και στα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά του φακέλου της επιχείρησης.


Προσοχή όμως…

Η ύπαρξη της διαδικασίας γνωστοποίησης δεν πρέπει να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ως «χαλάρωση» σχετικά με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Εγκρίσεις, πιστοποιητικά και προδιαγραφές ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, συνεχίζουν να απαιτούνται και πρέπει να εξασφαλιστούν και να τηρούνται πριν την υποβολή της γνωστοποίησης. Οι αρμόδιες Αρχές (Δήμος, Περιφέρεια, Υγειονομικό, ΕΦΕΤ, Πολεοδομία, Πυροσβεστική κ.ά.) λαμβάνουν την ηλεκτρονική γνωστοποίηση και διενεργούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του φακέλου και τη διασταύρωση των στοιχείων.


Οι κίνδυνοι…

Όσον αφορά στο πολεοδομικό σκέλος, τα ακίνητα θα πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενα, δηλαδή είτε να έχουν κατασκευαστεί με νόμιμη οικοδομική άδεια, είτε να έχουν τακτοποιηθεί για αυθαίρετες κατασκευές που διαθέτουν. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν από την οικοδομική άδεια την κατάλληλη χρήση για τη δραστηριότητα που θα εγκατασταθεί, ειδάλλως θα απαιτηθεί άδεια αλλαγής χρήσης κάτι που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αποτελέσει αξεπέραστο εμπόδιο.

Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται έλεγχος του ακινήτου στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί η δραστηριότητα από εξειδικευμένο και έμπειρο Μηχανικό για τη νομιμότητα και καταλληλότητα του ακινήτου, η οποία πρέπει να προηγηθεί όλων των άλλων διαδικασιών.

Όσον αφορά στο λειτουργικό σκέλος, τα ακίνητα θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους σε διαστάσεις και διαρρύθμιση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (υγειονομικές, πυροσβεστικέςκ.λπ.), ώστε να είναι δυνατή η χωροθέτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της επιχείρησης (π.χ. αποθήκες, παρασκευαστήρια, τραπεζοκαθίσματα, χώροι προσωπικού, χώροι υγιεινής, ψυγεία, πάγκοι, λάντζες κλπ.). Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να επιλεγούν οι κατάλληλοι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι να καλύπτουν τη λειτουργία της επιχείρησης.


Άτομα με αναπηρία…

Δεν πρέπει να αγνοείται η ύπαρξη ανθρώπων με κινητικά προβλήματα και ιδιαίτερες ανάγκες. Θα πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόμων με κινητικά προβλήματα, κάποια αναπηρία και γενικότερα ΑμεΑ, με αποχωρητήρια συγκεκριμένων διαστάσεων και προδιαγραφών, μέσα προσβασιμότητας κ.ά..

Εργασίες ανακαίνισης…

Αναλόγως του όγκου και της φύσης των εργασιών που απαιτούνται για την ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση των χώρων της νέας επιχείρησης, θα πρέπει να εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια (οικοδομική άδεια ή άδεια εργασιών μικρής κλίμακας) στην αρμόδια Πολεοδομία.

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνεται ενημερωτικά δελτία (newsletters) από την ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί μπορείτε να εγγραφείτε κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί:

http://eepurl.com/bK-_T9
Σύμφωνα με το νέο GDPR


Λίγα λόγια για την εταιρεία 
Η εταιρεία ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί, έχοντας έμπειρους μηχανικούς και συνεργάτες και την απαραίτητη τεχνογνωσία όσον αφορά σε όλη τη διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων, αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τους νέους αλλά και υφιστάμενους επιχειρηματίες στα εξής θέματα:

- Πολεοδομικός Έλεγχος Ακινήτων – Τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών
- Έλεγχος ακινήτων για την εξασφάλιση των βασικών λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης
- Σχεδιασμός χώρων – Προτάσεις διαρρυθμίσεων
- Έκδοση απαραίτητων αδειών για τις οικοδομικές εργασίες
- Επίβλεψη εργασιών – Σύνταξη χρονοδιαγράμματος – Συντονισμός τεχνικών συνεργείων


Πού θα μας βρείτε

Θεσσαλονίκη
 
Ανδρεοπούλου 15, Τ.Κ. 54643 (περιοχή Ανάληψη)

Τηλ.: 2310 841656

E-mail: info@ergon-consultants.gr