Γιατί δεν γίνονται σημαντικές εξαγορές επιχειρήσεων στην Ελλάδα

του Κώστα Μητρόπουλου* |

O​​ι 20 μεγαλύτερες συμφωνίες εξαγορών & συγχωνεύσεων (Ε&Σ) στην Ευρώπη που ανακοινώθηκαν το 2017 ανήλθαν σε 234 δισ. ευρώ. Οι ελληνικές εξαγορές & συγχωνεύσεις έφτασαν τα 3,3 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% του ευρωπαϊκού συνόλου. Είναι ενδεικτικό ότι αν σταματούσαν οι αποκρατικοποιήσεις και οι επιβεβλημένες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων από τις τράπεζες, η ετήσια δραστηριότητα εξαγορών & συγχωνεύσεων θα ήταν μικρότερη από 1 δισ. ευρώ.

Η οικονομική ανάπτυξη το 2017 ήταν αναιμική σε επίπεδα χαμηλότερα του 1,5%, με περιορισμένη ρευστότητα λόγω των capital controls. Οι επενδύσεις όπως και η τραπεζική χρηματοδότηση διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα ασύμβατα με προβλέψεις ταχείας ανάπτυξης. Τα δομικά προβλήματα του κράτους, δημοσιονομικά και λειτουργικά, παραμένουν παρά τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Ολοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στο να παραμείνει πολύ χαμηλή η δραστηριότητα των εξαγορών & συγχωνεύσεων.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις προσέλκυσαν 1,6 δισ. ευρώ για εξαγορές & συγχωνεύσεις και 1,7 δισ. ευρώ για ιδιωτικοποιήσεις. Πραγματοποιήθηκαν 36 εξαγορές & συγχωνεύσεις, εκ των οποίων οι πέντε μεγαλύτερες άγγιξαν το 1,2 δισ. ευρώ και αφορούσαν αποεπενδύσεις των συστημικών τραπεζών. Oι αποεπενδύσεις των τραπεζών είναι το κύριο φαινόμενο των τελευταίων ετών, αποτελώντας το 75% του συνόλου της αξίας των συναλλαγών το 2016 και το 49% το 2017. Τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις προήλθαν βασικά από την πώληση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Εξι συναλλαγές μόνον αντιστοιχούν στο 70% της συνολικής αξίας, ενώ οι πολύ λίγες διεθνείς συναλλαγές δίνουν το στίγμα ότι τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία δεν είναι ακόμα ελκυστικά, παρά τη μείωση της αξίας τους τα τελευταία 7 χρόνια.

Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις οδηγούνται είτε από διαφορετική αντίληψη για τη μακροπρόθεσμη αξία μιας επιχείρησης είτε από την πρόσθετη στρατηγική αξία που προσδίδει σε μιαν άλλη επιχείρηση λόγω οικονομιών κλίμακας, γεωγραφικής παρουσίας, χαρτοφυλακίου προϊόντων ή εφαρμοσμένης έρευνας. Το φαινόμενο των στρατηγικών εξαγορών & συγχωνεύσεων μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων είναι πολύ αδύναμο. Παρότι η συγκέντρωση κλάδων, με εξαίρεση τον τραπεζικό, είναι χαμηλή, δεν υπάρχει ισχυρή δυναμική αύξησης μεγέθους από τις ηγέτιδες εταιρείες σε κάθε κλάδο. Οι ξένοι επενδυτές, που κατά κύριο λόγο είναι επενδυτικά κεφάλαια, εξακολουθούν να θεωρούν τις τιμές κτήσης ελληνικών εταιρειών υψηλές σε σχέση με τις προβλεπόμενες τιμές εξόδου. Αυτή η διαφορά είναι σημαντική και δεν αναμένεται να συμπιεσθεί σύντομα.

Η ελληνική οικονομία μπήκε σε τροχιά ανάπτυξης, η οποία για τα επόμενα χρόνια θα είναι αναιμική λόγω έλλειψης εξωτερικής χρηματοδότησης. Αυτό αντανακλάται στη δυναμική των εξαγορών & συγχωνεύσεων. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ακόμη και η χαμηλή ανάπτυξη θα μπορούσε να οδηγήσει σταδιακά σε αύξηση των εξαγορών & συγχωνεύσεων τόσο εξαιτίας κλαδικών ενοποιήσεων που θα επέλθουν καθώς επιβάλλονται από στοιχειώδη επιχειρηματική λογική, όσο και λόγω της προσέλκυσης περισσότερων ξένων άμεσων επενδύσεων με τη μείωση της διαφοράς αποτιμήσεων. Χωρίς στρατηγικές επιχειρηματικής ανάπτυξης μέσω εξαγορών από πλευράς ελληνικών εταιρειών και με χαμηλές εκτιμήσεις για τις μελλοντικές αποδόσεις τέτοιων επενδυτικών κινήσεων, ο ετήσιος αριθμός συναλλαγών και η αξία του δεν θα εκτοξευθούν στο εγγύς μέλλον.


* Ο κ. Κώστας Σ. Μητρόπουλος είναι εντεταλμένος σύμβουλος PwC Ελλάδας.
Πηγή: kathimerini.gr
Έντυπη


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα