Ελληνικές εταιρείες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην Αιγυπτιακή αγορά

Κεφάλαια στην Αιγυπτιακή αγορά έχουν επενδύσει τριάντα δύο ελληνικές εταιρείες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Κάιρο.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και έχει επεξεργαστεί ο οργανισμός ENTERPRISE GREECE (ενημέρωση Ιούνιος 2017, στοιχεία 2015), το συνολικό ύψος των επενδυμένων ελληνικών κεφαλαίων στην Αίγυπτο (stock) εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 779 εκατ. ευρώ όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού και σε 433 εκατ. ευρώ όσον αφορά στα ίδια κεφάλαια.

Όπως σημειώνεται στην ετήσια έκθεση του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων «ωστόσο, κατά τεκμήριο θεωρούμε ότι το πραγματικό επενδυμένο κεφάλαιο είναι υψηλότερο δεδομένου ότι πολλές ελληνικές επενδύσεις πραγματοποιούνται μέσω τρίτων χωρών (π.χ. Κύπρου)».

Πάντως ελληνικές επενδύσεις εντοπίζονται στους παρακάτω τομείς: βιομηχανιών χάρτου, τσιμέντου, πετρελαίου, κατασκευών, τροφίμων, χρωμάτων και δομικών υλικών, συστημάτων άρδευσης και αλουμινίου, τραπεζών, θαλασσίων και αεροπορικών μεταφορών, υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Μερικές από τις σημαντικότερες ελληνικές επενδύσεις είναι οι ακόλουθες: ΤΙΤΑΝ (τσιμέντα), Χαρτοποιία Θράκης ( Pyramids Paper Mills S.A.E. – Flora, χαρτοβιομηχανία), η Alumil (αλουμίνιο), Kothali (δομικά υλικά), Αρχιρόδον (τεχνικά έργα λιμένων), Edita / Chipita (τρόφιμα), Orange Wave / Biofresh (χυμοί), Eurodrip (συστήματα υδρεύσεως και αρδεύσεως), POLYECO / GAEA (διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, εναλλακτικά καύσιμα), Er-Lack (χρώματα), Εθνική Τράπεζα, IC Systems (βιομηχανικός αυτοματισμός), EPSI Egypt (ψυκτικός εξοπλισμός), Όμιλοι Χανδρή και Ευγενίδη (θαλάσσιες μεταφορές), CCC (κατασκευές), Aegean Airlines (αεροπορικές μεταφορές), ΑΧΟΝ (εκπαίδευση), ΕNERGEAN (εξόρυξη πετρελαίου), BCI Egypt (θυγατρική της EUROCERT, πιστοποιήσεις), CARE DIRECT (προϊόντα και υπηρεσίες για νέες μητέρες).

Προτάσεις προσέλκυσης επενδύσεων

«Προς το παρόν την πλέον ελκυστική παραίνεση για επένδυση στην Ελλάδα αποτελεί η πρόσκληση για αγορά εγγείου περιουσίας από αιγύπτιους που διαθέτουν οικονομική επιφάνεια με βάση τα παρεχόμενα από τον ελληνικό νόμο κίνητρα και προϋποθέσεις. Μια επίσης ενδιαφέρουσα περίπτωση θα μπορούσε να αποτελέσει η πρόσκληση αιγύπτιων επιχειρηματιών να συνεταιριστούν με Έλληνες ιδιοκτήτες εταιρειών έτσι ώστε να διοχετευθούν κεφάλαια στην ελληνική παραγωγή» όπως σημειώνεται στη σχετική έκθεση

Η εικόνα της Ελλάδος στην Αίγυπτο

Η εικόνα της Ελλάδος στην Αίγυπτο είναι ιδιαίτερα θετική. Παρά, ωστόσο, την ευμενή αποδοχή της Ελλάδος ως φίλης χώρας και τις άριστες διμερείς πολιτικές σχέσεις, αλλά και την υποδειγματική συνεργασία στο επιχειρηματικό / επενδυτικό πεδίο, δεν καταγράφεται ανάλογη επιτυχία σε όλο το φάσμα των εξαγωγών των προϊόντων μας όπως π.χ. συμβαίνει με τα αντίστοιχα ιταλικά προϊόντα. Το γεγονός αυτό διαχρονικά πρέπει να αποδοθεί μεταξύ άλλων και στην έλλειψη στρατηγικής από την πλευρά των Ελλήνων εξαγωγέων η οποία δεν έχει καταστήσει εφικτή την βελτίωση της αναγνωρισιμότητάς τους. Εποικοδομητικά προς την επιθυμητή κατεύθυνση θα μπορούσε ενδεχομένως να λειτουργήσει η εφαρμογή της ενδεικνυόμενης πολιτικής για την προώθηση του ελληνικού brand name και μέσω συνεργειών με τους χαίροντες εκτίμησης Έλληνες επενδυτές στην Αίγυπτο. Συνεπώς, όλα τα υφιστάμενα θετικά στοιχεία χρήζουν επαρκούς αξιοποίησης και σε ό,τι αφορά α) την αποκατάσταση της αναγνωρισιμότητας των ελληνικών προϊόντων όσο και β) την προώθησή τους στην εδώ αγορά. Προς το παρόν, περισσότερο γνωστά / αναγνωρίσιμα με ελληνική “ταυτότητα” είναι ορισμένα τρόφιμα – ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα όπως π.χ. η φέτα, οι ελιές Καλαμών και το ελληνικό ελαιόλαδο.

Τομείς με προοπτικές

-Ενέργεια: Πετρέλαιο-Φυσικό Αέριο
-Περιβάλλον - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
-Κατασκευές: ανάληψη έργων, δομικά υλικά
-Γεωργία: γεωργικά μηχανήματα, εξοπλισμός άρδευσης, θερμοκήπια, λιπάσματα, τυποποίηση λαδιού, υδατοκαλλιέργειες, βιομηχανία μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
-Υγεία : νοσοκομεία, ιατρικός εξοπλισμός, φάρμακα
-Βιομηχανία – βιομηχανικά προϊόντα
-Τρόφιμα
-Τηλεπικοινωνίες
-Διαχείριση υγρών και στερών αποβλήτων (εξοπλισμός)
-Αμυντική βιομηχανία και συναφείς κλάδοι

Προτάσεις για αύξηση εξαγωγών

-Συμμετοχή στους διαγωνισμούς του δημοσίου καθώς πρόκειται να ξεκινήσουν μεγάλα αναπτυξιακά έργα και «lobbying» των ενδιαφερομένων ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στην Αίγυπτο, των θεσμικών διμερών οργάνων (Ελληνο –Αιγυπτιακό Επιχειρηματικό Συμβούλιο) και της Πρεσβείας / Γραφείου Ο.Ε.Υ.90

-Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις με εθνικό περίπτερο (μέχρι στιγμής η ελληνική παρουσία αφορά μεμονωμένες επιχειρήσεις)

-Συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές είτε με θεσμικούς είτε με ιδιώτες διοργανωτές.

-Franchising: συνιστά σημαντικό τρόπο διείσδυσης στην αγορά σε προϊόντα και υπηρεσίες

-Προβολή του προϊόντος στην τοπική αγορά μέσω στοχευμένων εκδηλώσεωνenikonomia.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα