«Επιχειρούμε Έξω»: Νέο πρόγραμμα για την εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Νέο ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προώθηση της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων προωθεί άμεσα το υπουργείο Οικονομίας.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση διαμορφώνονται κατάλληλα εργαλεία για την ενίσχυση των εξαγωγών και τη βελτίωση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και σε αυτό το πλαίσιο, όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την επιχειρηματικότητα προβλέπουν μεγαλύτερη ενίσχυση για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω», που αναμένεται να ανακοινωθεί το αμέσως προσεχώς διάστημα, θα χρηματοδοτεί τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις καθώς και άλλους τρόπους προώθησης των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό να ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 30.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Δικαιούχοι της δράσης

Δικαιούχοι των ενισχύσεων θα μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα ή που προτίθενται να αναπτύξουν και δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους:

- Βιομηχανία Τροφίμων

- Ποτοποιία

- Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

- Κατασκευή ειδών ένδυσης

- Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

- Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

- Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

- Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

- Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

- Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

- Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

- Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

- Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

- Παραγωγή βασικών μετάλλων

- Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

- Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

- Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

- Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

- Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

- Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

- Κατασκευή επίπλων

- 'Αλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

«Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων του κλάδου της μεταποίησης ως σημαντική προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης, αφού με την αύξηση των εξαγωγών τονώνεται η απασχόληση, η αλυσίδα αξίας μεγαλώνει με πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις σε άλλους κλάδους δραστηριότητας και οι επιχειρήσεις αυξάνουν τον κύκλο εργασιών τους στο εξωτερικό και αναβαθμίζουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων τους για να ανταπεξέλθουν στον έντονο ανταγωνισμό στο διεθνές περιβάλλον, ανέλαβε την πρωτοβουλία για τον σχεδιασμό της δράσης κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με διακριτικό τίτλο "Επιχειρούμε Έξω", που θα υλοποιηθεί και στις 13 περιφέρειες της χώρας» όπως σημειώνεται στον οδηγό του προγράμματος.

Επιλέξιμες δαπάνες

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα είναι η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για συμμετοχή των δικαιούχων σε εμπορικές εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές. Η συμμετοχή πρέπει να αφορά:

1. είτε στην προώθηση υπαρχόντων προϊόντων της επιχείρησης σε νέες αγορές,

2. είτε στην προώθηση νέων προϊόντων της επιχείρησης σε αγορές που ήδη δραστηριοποιείται.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες:

Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας: 

• Κόστος συμμετοχής 
• Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση 
• Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και εξοπλισμός αυτού 
• Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων 
• Διερμηνεία - γραμματειακή υποστήριξη 
• 'Αλλες δαπάνες σχετικές με την έκθεση


Συμμετοχή σε Επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό: 

• Κόστος εγγραφής/συμμετοχής
• Έξοδα μετακίνησης και διαμονής του εκπροσώπου της επιχείρησης που θα συμμετέχει στην επιχειρηματική αποστολή,
• Κόστος ενοικίασης αίθουσας για την πραγματοποίηση επιχειρηματικών συναντήσεων
• Κόστος παρουσίασης της εταιρίας και οργάνωσης εξατομικευμένων B2B συναντήσεων
• Διερμηνεία - γραμματειακή υποστήριξη 
• Κόστος μεταφοράς δειγμάτων 
• 'Αλλες δαπάνες σχετικές με την αποστολή (στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στο διοργανωτικό κόστος συμμετοχής).enikonomia.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα