Στην Κομισιόν το τελικό σχέδιο για τους διαγωνισμούς νέων ΑΠΕ – Από 300 MW φ/β και αιολικά και 400 MW «μικτά» μέχρι το 2020

Το τελικό σχέδιο για τον τρόπο διεξαγωγής των διαγωνισμών εγκατάστασης ΑΠΕ, κοινοποίησε ήδη στην Κομισιόν, αφού βεβαίως πρώτα είχε ουσιαστικά συμφωνήσει με τις υπηρεσίες της, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, στο σχέδιο προβλέπονται και ξεχωριστοί διαγωνισμοί για κάθε τεχνολογία (φωτοβολταϊκά και αιολικά), αλλά και δύο «ουδέτεροι» πιλοτικοί διαγωνισμοί στους οποίους να συμμετέχουν επενδυτές και από τις δύο τεχνολογίες.

Το σχέδιο αφορά την τριετία 2018, 2019 και 2020, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει νέο πρόγραμμα στη βάση του ενεργειακού στρατηγικού σχεδιασμού που θα έχει «ξεδιπλωθεί» το 2019 με ορίζοντα το 2030, αλλά και με την αξιοποίηση των συμπερασμάτων που θα έχουν προκύψει από τους μέχρι τότε διαγωνισμούς.

Το παρόν σχέδιο πάντως, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, προβλέπει κυρίως τα εξής:

· Από ένα διαγωνισμό για συνολική δυναμικότητα 100 ΜW κάθε έτος στα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή στην τριετία 2018 – 2020 θα γίνουν τρείς διαγωνισμοί για φωτοβολταϊκά με αθροιστική ισχύ 300 MW.

· Από ένα διαγωνισμό για συνολική δυναμικότητα 100 ΜW κάθε έτος στα αιολικά. Δηλαδή στην τριετία 2018 – 2020 θα γίνουν τρείς διαγωνισμοί για αιολικά με αθροιστική ισχύ 300 MW.

· Από έναν «τεχνολογικά ουδέτερο» πιλοτικό διαγωνισμό τις χρονιές 2019 (πρώτο εξάμηνο) και 2020. Κάθε ένας θα αφορά 200 MW και θα μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι επενδυτές φωτοβολταϊκών ή αιολικών χωρίς διάκριση. Αθροιστική ισχύς των δύο διαγωνισμών 400 MW.

· Τη διενέργεια διαγωνισμού για τα «μη ώριμα» έργα που αφορούν την εγκατάσταση αιολικών σε περιοχές που έχουν διαθέσιμη ηλεκτρική χωρητικότητα, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου αιτήσεις αδειοδότησης. Τέτοιες περιπτώσεις είναι εκείνες που σχετίζονται με το καλώδιο Πολυπόταμος – Νέα Μάκρη και με τη διασύνδεση των Κυκλάδων. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει στα καλώδια διαθέσιμη χωρητικότητα και θα πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί για να καλυφθεί από νέα αιολικά πάρκα.

· Για τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ (βιομάζα, βιοαέριο, μικρά υδροηλεκτρικά) καθώς και για Σταθμούς Συμπαραγωγής Θερμότητας – Ηλεκτρισμού δεν προβλέπονται διαγωνισμοί, καθώς δεν υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον που να δημιουργεί ανταγωνισμό. Ωστόσο θα μπούν κάποιες δικλείδες ώστε αν το ενδιαφέρον είναι αυξημένο να οργανώνονται -τότε – διαγωνισμοί. Με τις δικλείδες αυτές, για παράδειγμα, αν ανά τεχνολογία οι υπογραφές όρων σύνδεσης ξεπερνούν τα 20 MW ή αν μπούν σε λειτουργία σε ένα χρόνο πάνω από 50 MW, να αίρεται το καθεστώς της εγκατάστασης χωρίς διαγωνισμό.

Πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης με την Κομισιόν, δεδομένης της επιμονής των κοινοτικών για «τεχνολογικά ουδέτερους» διαγωνισμούς, είχε πέσει στο τραπέζι και ένα «υβριδικό» σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να γίνει ενιαίος διαγωνισμός για αιολικά και φωτοβολταϊκά, αλλά η προκήρυξη του διαγωνισμού να περιλαμβάνει διακριτά «τεχνολογικά καλάθια». Δηλαδή να προβλέπεται ότι από το σύνολο της ισχύος που θα βγαίνει σε ένα διαγωνισμό, ένα minimum συγκεκριμένο ποσό να πρέπει να καλυφθεί υποχρεωτικά από φωτοβολταϊκά, ένα άλλο minimum ποσό να καλυφθεί από αιολικά και ένα άλλο ποσό να μπορεί να καλυφθεί και από τις δύο τεχνολογίες. Εν τέλει το μοντέλο αυτό δεν υιοθετήθηκε.

Για να προχωρήσει η εγκατάσταση νέων ΑΠΕ, πάντως, μετά την έγκριση του τωρινού σχεδίου από την Κομισιόν, θα πρέπει να προχωρήσει το ΥΠΕΝ σε Υπουργική Απόφαση (μετά από γνώμη της ΡΑΕ) για τον τρόπο λεπτομερούς εφαρμογής των ανταγωνιστικών διαδικασιών (πόσοι γύροι θα γίνουν, με ποιους όρους κ.λπ.).energypress.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα