Επενδυτικό πρόγραμμα 28 εκατ. από «Πλαστικά Θράκης»

Ξεκίνησε η υλοποίηση του νέου επενδυτικού προγράμματος των «Πλαστικών Θράκης» συνολικού ύψους 28 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2017-2018, με επίκεντρο θυγατρικές του εξωτερικού και ενώ είχαν προηγηθεί επενδύσεις ύψους 57 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκαν κατά τη διετία 2015-2016 (κυρίως στην Ελλάδα). Στόχος του νέου προγράμματος είναι η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας κατά 15.000 τόνους, με το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης να υλοποιείται στο εργοστάσιο της θυγατρικής στη Σκωτία. Οπως μάλιστα τονίζουν στελέχη της εισηγμένης, ο όμιλος είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις όποιες αναταράξεις εμφανιστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω του Brexit, καθώς η θυγατρική στη Σκωτία αφορά μία εταιρεία 300 ετών που είναι φυσικά ασφαλισμένη (naturally hedged), αφού το 50% των πωλήσεών της γίνεται εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης μέσα από το επενδυτικό πρόγραμμα των 28 εκατ. ευρώ θα διατεθούν κεφάλαια ύψους 2,5 εκατ. ευρώ σε βάθος τετραετίας για την πλήρη αναβάθμιση των μηχανογραφικών συστημάτων όλων των θυγατρικών του ομίλου. Να υπενθυμίσουμε ότι τα «Πλαστικά Θράκης» έχουν μονάδες παραγωγής και εμπορίας σε Ελλάδα, Σκωτία, Β. Ιρλανδία, Ιρλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία και HΠΑ. Ο όμιλος απασχολούσε συνολικά, την 31η Μαρτίου 2017, 1.793 εργαζομένους εκ των οποίων 949 εργαζόμενοι απασχολούνταν στην ελληνική επικράτεια.

Ο όμιλος των «Πλαστικών Θράκης» δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο (πέραν του αγροτικού τομέα) στους κλάδους του τεχνικού υφάσματος και των ειδών συσκευασίας. Πωλήσεις γίνονται σε ογδόντα χώρες, ενώ στην Ελλάδα υλοποιείται το 55% της παραγωγής και το 18% των πωλήσεων. Ταυτόχρονα ο όμιλος προωθεί στις αγορές της Σκανδιναβίας και του Ηνωμένου Βασιλείου μεγάλο μέρος της παραγωγής ντομάτας που πραγματοποιείται μέσω της υδροπονικής καλλιέργειας.

Επίσης, τα «Πλαστικά Θράκης» ενδιαφέρονται να επεκταθούν στην αγορά της Λατινικής Αμερικής, την αφρικανική αγορά, ενώ έχουν ξεκινήσει επαφές για επέκταση των εργασιών και στην αγορά της Κίνας. Ο όμιλος το α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης εμφάνισε ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 2,1 εκατ. ευρώ έναντι επίσης κερδών 3,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016.kathimerini.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα