Την άνοιξη του 2018 οι άδειες έρευνας υδρογονανθράκων

Στα τέλη της άνοιξης του 2018 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης αδειών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτιοδυτικά και δυτικά της Κρήτης, καθώς και στο Ιόνιο Πέλαγος. Αυτό προκύπτει από το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στις προκηρύξεις του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αυτό που απομένει τώρα για να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία είναι να δημοσιευθεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αφού πρώτα μεταφρασθεί στις 24 επίσημες γλώσσες. Η διαδικασία αυτή εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Από την ημερομηνία δημοσίευσης οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση εντός 90 ημερών.

Οι προσφορές προβλέπεται να αξιολογηθούν εντός 60 ημερών και η σύμβαση μίσθωσης θα συναφθεί, σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, εντός 60 ημερών από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Υπενθυμίζεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία ενεργοποιήθηκε ύστερα από το ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει δύο εκ των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως στον κλάδο των υδρογονανθράκων, η γαλλική Total και η αμερικανική ExxonMobil, καθώς και τα ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια) για την περιοχή της Κρήτης, ενώ για το Ιόνιο ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει η Energean Oil.

Η περιοχή «Νοτιοδυτικά Κρήτης» την οποία αφορά ο διαγωνισμός έχει εμβαδόν 19.868,37 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η περιοχή «Δυτικά Κρήτης» 20.058,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το εμβαδόν της περιοχής προς στο Ιόνιο είναι 6.671,13 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ). Κάθε αιτών θα καταβάλλει στην ΕΔΕΥ τέλος υποβολής αίτησης ύψους 5.000 ευρώ για κάθε αίτηση και καλείται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ύψους 100.000 ευρώ.

Στη σχετική προκήρυξη περιλαμβάνεται μια σύνοψη των βασικών όρων της σύμβασης μίσθωσης, τόσο ως προς τον τρόπο προσδιορισμό του μισθώματος και της φορολόγησης του μισθωτή όσο και ως προς τον χρόνο διάρκειας των ερευνών. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι το στάδιο ερευνών θα διαρκέσει μέχρι οκτώ χρόνια με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον νόμο περί υδρογονανθράκων. Το στάδιο ερευνών διαιρείται σε τρεις φάσεις. Κάθε φάση σχετίζεται με χωριστό πρόγραμμα εργασιών, με δυνατότητα μετάβασης στην επόμενη φάση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις, είτε παραίτησης στο τέλος κάθε φάσης.

Με τη δήλωση περί εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος υδρογονανθράκων, αρχίζει το στάδιο εκμετάλλευσης το οποίο διαρκεί 25 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για δύο περιόδους 5 ετών έκαστo, υποκείμενη σε αναδιαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης.


kathimerini.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα