ΕΒΕΑ: Η διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής

Το ΕΒΕΑ προσφέρει στις επιχειρήσεις - μέλη του ΕΒΕΑ μια σύγχρονη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική λύση απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο ιδιοκτήτης του ψηφιακού πιστοποιητικού του ΕΒΕΑ δεν χρειάζεται να έχει στην κατοχή του κάποια ειδική συσκευή δημιουργίας υπογραφής, αλλά χρησιμοποιεί μία άυλη διάταξη ασφάλειας η οποία είναι βασισμένη σε πρότυπα (Public Key Infrastructure – PKI) και επιτρέπει την επικύρωση των εγγράφων από οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε και η οποία συνεργάζεται άψογα με όλες τις δημοφιλείς μορφές εγγράφων και επιχειρηματικών εφαρμογών.

Η δημιουργία εξ αποστάσεως ψηφιακών υπογραφών λύνει το μεγάλο πρόβλημα που προκαλεί η διαχείριση και η τεχνική υποστήριξη των έξυπνων καρτών ή των USB tokens, απελευθερώνοντας το χρήστη από τους τεχνολογικούς περιορισμούς της τερματικής συσκευής που χρησιμοποιεί.

Επιτρέπει την εύκολη κλιμάκωση της εφαρμογής των ψηφιακών υπογραφών, ανεξάρτητα του αριθμού των χρηστών του φορέα ή της γεωγραφικής τους θέσης. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να υιοθετήσει νέες λύσεις όπως το Bring Your Own Device (BYOD) ή το Choose Your Own Device (CYOD), παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια και ευελιξία στη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών εγγράφων.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς;

Ο κάτοχος άυλης ψηφιακής υπογραφής μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά ένα ψηφιακό έγγραφο από κάθε τύπου συσκευή (desktop, laptop, tablet, smartphone) και χρειάζεται να έχει μόνο σύνδεση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση επιπλέον ειδικού λογισμικού (driver).

Για το One Time Password (κωδικός μιας χρήσης), ο κάτοχος δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κάποιο usb stick, αλλά το σύστημα αποστέλλει αυτόματα στο κινητό του τηλέφωνο τον απαραίτητο κωδικό.

Το κόστος απόκτησης της άυλης ψηφιακής υπογραφής είναι φθηνότερο κατά 30% περίπου, από την κλασική ψηφιακή υπογραφή.

Ευκολία απόκτησης της ψηφιακής υπογραφής με μια μόνο επίσκεψη στο οικείο Επιμελητήριο.


Διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς (ΨΥ)

- Πρώτο βήμα – Ηλεκτρονικές Υποβολές Αιτήσεων

Α) ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στο site της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων – Υπηρεσία Αρχής Εγγραφής ΥΠ.Α.Ε.
Β) ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στη διαδικτυακή πύλη "ΕΡΜΗΣ"
Υποβολή αίτησης στο tab "υποβολή αίτησης" και εγγραφή στη διαδικτυακή πύλη "ΕΡΜΗΣ" (www.ermis.gov.gr) - πατήστε εδώ για οδηγίες.

Πέραν της υποβολής της αίτησής σας, θα πρέπει υποχρεωτικά να τυπώσετε την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση.

Σημαντικό: Για την είσοδό σας στον ΕΡΜΗ θα χρειαστείτε τον προσωπικό σας κωδικό TAXIS.

- Δεύτερο βήμα - έλεγχος ταμειακής ενημερότητας. (Ο υπάλληλος του Επιμελητηρίου, ενημερώνεται για την αίτηση του ενδιαφερόμενου και ελέγχει αν είναι μέλος του Επιμελητηρίου και ταμειακά ενήμερος. Αν όλα είναι ΟΚ, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα στον ενδιαφερόμενο, μήνυμα με την ταυτότητα πληρωμής, το κόστος απόκτησης της ΨΥ και τον ενημερώνει ότι με επόμενο μήνυμα θα ληθεί στο Επιμελητήριο για την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση της ΨΥ. Αν υπάρχουν ταμιακές εκκρεμότητες, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα σχετική ενημέρωση προς διεκπεραίωση).

- Τρίτο βήμα - ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους απόκτησης ΨΥ. (Με την ενημέρωση των πληρωμών από το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα μήνυμα στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να προσέλθει στο Επιμελητήριο για την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση της ΨΥ.)

- Τέταρτο βήμα - ταυτοποίηση & ενεργοποίηση. (Με την επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στο Επιμελητήριο, ο αρμόδιος υπάλληλος τον ταυτοποιεί με την ταυτότητά του μέσα από το site "ΕΡΜΗΣ", σαρώνει και αποθηκεύει στην εφαρμογή την υπογεγραμμένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και τη φωτοτυπία της ταυτότητάς του.

Προσοχή!! η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογράφεται με την παρουσία σας στο Επιμελητήριο. 

Η ενεργοποίηση της ΨΥ μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:

α) στο Επιμελητήριο με την βοήθεια του αρμόδιου υπαλλήλου από ειδική θέση εργασίας,
β) στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου με ειδικές γραπτές οδηγίες.

Η διάρκεια των ψηφιακών πιστοποιητικών και της υπηρεσίας/άδειας χρήσης της Ασφαλούς Διάταξης Υπογραφής θα είναι 5 έτη και το συνολικό κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%.


euro2day.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα