Σε ΦΕΚ η “Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων”

Σε ΦΕΚ (2367Β/12-07-2017) η “Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων”.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ 

 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα