Ποιες μικροπαραβάσεις δεν απαιτούν τακτοποίηση

 
Δεν συνιστούν αυθαιρεσίες και δεν απαιτούν αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας ή διόρθωση συμβολαίων κατ' εξαίρεση:

1. Υπερβάσεις έως 2% στις περιμετρικές διαστάσεις του κτηρίου από τις αναγραφόμενες στην οικοδομική άδεια ή την άδεια δόμησης, μετρούμενες σε διαστάσεις κτίστη (φέρων οργανισμός και στοιχεία πλήρωσής του, χωρίς επιχρίσματα – επενδύσεις)

2. Αποκλίσεις επί εμβαδομετρήσεων οικοπέδων που έχουν συμπεριληφθεί σε διοικητικές πράξεις και δικαιοπραξίες εν γένει:
α. ποσοστού ±5%, για οικόπεδα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού
β. ποσοστού ±10%, για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα.
 

 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα