Ποιους συμφέρει η ρύθμιση για τα αδήλωτα

Του Σπύρου Δημητρέλη

Άκρως επιτυχημένη χαρακτηρίζουν στο υπουργείο Οικονομικών τη ρύθμιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων κεφαλαίων. Πρόκειται για τη ρύθμιση η οποία έχει πλέον πάρει τη μορφή συνολικής περαίωσης των εκκρεμοτήτων που έχουν οι φορολογούμενοι με τη φορολογική διοίκηση. Με το αζημίωτο βέβαια για τη φορολογική διοίκηση αφού εισπράττει ζεστό χρήμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το συνολικό ποσό πρόσθετων φόρων που έχει βεβαιωθεί με τη ρύθμιση προσεγγίζει τα 250 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι την εκπνοή της, στις 30 Σεπτεμβρίου, εκτιμάται ότι τα έχει ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια. Μάλιστα, αυτό που σκορπά χαμόγελα στο επιτελείο της Καραγιώργη Σερβίας είναι ότι η εισπραξιμότητα της ρύθμισης είναι πολύ υψηλή καθώς ο χαρακτήρας της είναι ουσιαστικά και τυπικά εθελοντικός. Κάνουν δηλαδή χρήση της φορολογούμενοι που πραγματικά επιθυμούν να κλείσουν τους εκκρεμείς λογαριασμούς τους με την εφορία.

Φοροτεχνικοί που διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των πελατών τους μέσω της ρύθμισης αναφέρουν τις κυριότερες περιπτώσεις στις οποίες γίνεται χρήση της:

-υποβολή κάθε είδους φορολογικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα. Έτσι οι φορολογούμενοι υποβάλλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών πελατών. Στην περίπτωση αυτή γλιτώνουν το πρόστιμο των 100 ευρώ ανά δήλωση

-υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιητικών περιοδικών ή εκκαθαριστικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Χρήση της ρύθμισης κάνουν ειδικά φορολογούμενοι που θέλουν να υποβάλλουν μηδενικές περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ

-υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων δωρεών χρηματικών ποσών. Η υποβολή των δηλώσεων γίνεται πολλές φορές προκειμένου να καλυφθούν ποσά τα οποία έχουν εντοπισθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογούμενων και δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με το εισόδημα που έχουν δηλώσει στις φορολογικές τους δηλώσεις

-υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Οι δηλώσεις υποβάλλονται προκειμένου να δικαιολογηθεί το τμήμα τιμήματος για τη μεταβίβαση ακινήτων που δεν είχε αναγραφεί στο συμβόλαιο

-υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος από φορολογούμενους που ελέγχονται για την λεγόμενη αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας. Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου μέσω ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών ή έχει ξεκινήσει ο έλεγχος πολλοί φορολογούμενοι που διαθέτουν αδήλωτα κεφάλαια καταφεύγουν στη ρύθμιση προκειμένου να πληρώσουν λιγότερα σε σχέση με αυτά που θα βεβαιωθούν αν προχωρήσει ο έλεγχος

Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση επιτρέπει στους φορολογούμενους να δηλώσουν αδήλωτα εισοδήματα καταβάλλοντας το φόρο που αναλογεί με βάση την κλίμακα φορολόγησης που ίσχυε κατά το έτος απόκτησης του εισοδήματος με προσαύξηση τουλάχιστον 12%. Όσο έχει προχωρήσει ο έλεγχος τόσο αυξάνεται και το ποσοστό προσαύξησης.


capital.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα