Έξι πυλώνες για νέο αναπτυξιακό μοντέλο στην Ελλάδα

Τις έξι κύριες τάσεις που θα καθορίσουν τις προοπτικές της εγχώριας οικονομίας στο άμεσο μέλλον παρουσίασε ο κ. Ηλίας Λεκκός, επικεφαλής του Economic Research & Investment Strategy της Τράπεζας Πειραιώς.

Σύμφωνα με τον κ. Λεκκό:

1. Πρώτη και κύρια τάση είναι ο επαναπροσανατολισμός του αναπτυξιακού προτύπου. Aπό ένα μοντέλο που βασίζεται κατά κύριο λόγο στην κατανάλωση και στην εσωστρέφεια σε ένα πιο εξωστρεφές και δυναμικό μοντέλο που βασίζεται στην προώθηση των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών.

2. Ακόμη και στους τομείς όπου η ελληνική οικονομία παρουσιάζει αναμφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα, το υφιστάμενο οικονομικό μοντέλο έχει φθάσει στα όριά του, καθώς βασίζεται σε μικρής κλίμακας επιχειρήσεις, οι οποίες εκ των πραγμάτων έχουν εστιάσει σε δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας και δεν δύνανται να καρπωθούν οποιασδήποτε μορφής ποιοτικού «premium» αλλά ούτε και να προωθήσουν τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες στο εξωτερικό.

3. Μια σειρά κλάδων έχει τεθεί σε διαδικασία μεγάλης κλίμακας συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία θα καταλήξει (ή έχει ήδη καταλήξει) στη δημιουργία κλαδικών ηγέτιδων-επιχειρήσεων.

4. Επιπροσθέτως, το νέο επιχειρηματικό τοπίο θα πρέπει να προσελκύσει σημαντικά ποσά χρηματοδότησης, πρώτον και κύριον με τη μορφή ιδίων επιχειρηματικών κεφαλαίων, αλλά και τραπεζικής χρηματοδότησης.

5. Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί είτε σε κοινοτικά όργανα είτε στους θεσμικούς δανειστές να προχωρήσει στην απελευθέρωση σειράς κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που μέχρι τώρα ήταν υπό ασφυκτική κρατική εποπτεία και να ιδιωτικοποιήσει σειρά κρατικών επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

6. Τελευταία αλλά όχι λιγότερο σημαντική είναι η δέσμευση των ελληνικών τραπεζών να αναδιαρθρώσουν ριζικά το δανειακό τους χαρτοφυλάκιο και να μειώσουν το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους. 

Και οι έξι αυτές τάσεις, είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, θα συντελέσουν καθοριστικά στη διαμόρφωση του νέου μοντέλου ελληνικής οικονομικής και κατ’ επέκταση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η ικανότητα και η ταχύτητα διάγνωσης των επιδράσεων αυτών των τάσεων θα καθορίσουν και τον βαθμό επιτυχίας στον επιχειρηματικό στίβο, επισημαίνει ο κ. Λεκκός.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας Πειραιώς, το 2017 ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 0,7%, το 2018 το ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά 1,9% και το 2020 κατά 2,3%.

Ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου προβλέπεται να ενισχυθεί 6% φέτος, +13,5% το 2018, +12,5% το 2019 και +12% το 2020. Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, προβλέπεται ότι τα υπόλοιπα δανείων από 202 δισ. ευρώ (2016) θα περιοριστούν στα 191 δισ. ευρώ το 2020 κυρίως λόγω των διαγραφών-πωλήσεων δανείων, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης των «κόκκινων» δανείων.


kathimerini.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα