Πλαστικά Θράκης: Κοινή εταιρεία με την Έλαστρον

Σε τροχιά κερδοφορίας παρέμεινε και το α’ τρίμηνο του 2017 ο όμιλος των Πλαστικών Θράκης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ταυτόχρονα μετά από τέσσερα χρόνια από την είσοδό τους στην πρωτογενή παραγωγή ντομάτας με την εφαρμογή της μεθόδου υδροπονικής καλλιέργειας οι εισηγμένες «Πλαστικά Θράκης» και «Ελαστρον-πρώην Καλπίνης Σίμος», αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, συγχωνεύοντας τις θυγατρικές τους εταιρείες.

Πιό συγκεκριμένα ο όμιλος των «Πλαστικών Θράκης» το α΄τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης εμφάνισε ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 2,1 εκατ. ευρώ έναντι επίσης κερδών 3,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Επίσης αύξηση κατά περίπου 9% εμφάνισε ο ενοποιημένος κύκλος για τη περίοδο που εξετάζουμε και ανήλθε στα 76,5 εκατ. ευρώ από 70,3 εκατ. ευρώ που ήταν ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το α’ τρίμηνο του 2016. Οπως διευκρινίζει η εισηγμένη, «αρνητική ήταν στον κύκλο εργασιών η επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν από την πτώση της λίρας Αγγλίας σε σχέση με το ευρώ».

Ο Όμιλος έχει μονάδες παραγωγής και εμπορίας στην Ελλάδα, Σκωτία, Β. Ιρλανδία, Ιρλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία και H.Π.Α. Ο Όμιλος απασχολούσε συνολικά, την 31 Μαρτίου 2017, 1793 εργαζομένους εκ των οποίων 949 εργαζόμενοι απασχολούνταν στην Ελληνική επικράτεια.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στις 22 ΜαΪου 2017 οι δύο εισηγμένες «Πλαστικά Θράκης» και «Ελαστρον» έκαναν γνωστό στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι ιδρύουν κοινή εταιρεία μέσω της συγχώνευσης των κατά 100% θυγατρικών τους στο κλάδο της υδροπονικής καλλιέργειας(παραγωγή ντομάτας). Η απόφαση της συγχώνευσης ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυο εταιρείες λειτουργούν ήδη ως ενιαία οντότητα, αφού έχουν όμορες παραγωγικές μονάδες στην Ξάνθη, ενώ ταυτόχρονα έχουν κοινή διοίκηση, επιχειρηματική πολιτική και στόχους. Ως εκ τούτου, η εν λόγω συγχώνευση, ήταν μάλλον προδιαγεγραμμένη από καιρό. Έγινε τώρα με απώτερο στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την επίτευξη αποτελεσματικότερης διοίκησης και οργάνωσης.

businessnews.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα