Η κοινωνική επιχειρηματικότητα στους νέους

Γίνεται αντιληπτό πως τα τελευταία χρόνια η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί το νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Η παγκοσμιοποίηση, οι δημογραφικές αλλαγές, η τεχνολογική πρόοδος, καθώς και η οικονομική κρίση έχουν δημιουργήσει μεγάλες αλλαγές και προκλήσεις στην σημερινή κοινωνία, και είναι μόνο λίγες αλλά άκρως σημαντικές αιτίες οι οποίες καθιστούν δύσκολο για τους νέους να βρουν εργασία. Ως αποτέλεσμα, είναι πολύ σημαντικό όλο και περισσότεροι άνθρωποι να αναπτύσσουν ιδέες και να προσφέρουν λύσεις σε ποικίλα προβλήματα και ειδικότερα σε ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο και αποτυπώνουν κοινωνική αξία. Ακόμη είναι ενθαρρυντικό το γεγονός πως σήμερα οι νέοι προσανατολίζονται στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Κατά συνέπεια το ερώτημα που προκύπτει είναι:

Πως μπορώ να ξεκινήσω μία κοινωνική επιχείρηση;

Τα σκαλιά που πρέπει να ανέβει ένας νέος κοινωνικός επιχειρηματίας για να ξεκινήσει την δική του κοινωνική επιχείρηση είναι συγκεκριμένα. Αρχικά, είναι σημαντικό να σχεδιάσει ένα επιχειρηματικό πλάνο που θα προσαρμόζεται στις ανάγκες μιας κοινωνικής επιχείρησης. Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου παίζει ζωτικό ρόλο για την κοινωνική επιχείρηση, αφού παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, καθιστά σαφείς τους στόχους και καθορίζει τις δράσεις της. Επιπλέον, ένας κοινωνικός επιχειρηματίας πρέπει να εξετάζει ζητήματα όπως είναι η στρατηγική μάρκετινγκ, η συγκέντρωση κεφαλαίων και η βιωσιμότητα της επιχείρησης του.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετείχε στην 2η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25 και 26 Μαΐου για το έργο «So-VET – Social entrepreneurship as an alternative for young unemployed» με τους άλλους εταίρους του έργου από τα Σκόπια, την Τουρκία, την Ιταλία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλοι οι εταίροι μαζί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να αναπτύξουν τις ενότητες που θα απαρτίζουν τον κύκλο μαθημάτων που θα δημιουργηθεί και θα εισαχθεί σε μία online πλατφόρμα και θα απευθύνεται σε νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες. Το συγκεκριμένο έργο έρχεται να αντιμετωπίσει την υφιστάμενη κατάσταση των NEETs και την ανεργία των νέων μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθιστώντας την εναλλακτική λύση για την ανεργία των νέων, ενισχύοντας τις δεξιότητες τους.


entre.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα