Μετρίως καινοτόμα η Ελλάδα

Οι περσινές επιδόσεις της ΕΕ όσον αφορά την καινοτομία συνέχισαν να βελτιώνονται παρά τη μάλλον άνιση πρόοδο που παρατηρήθηκε ανά την Ευρώπη.

Αυτό είναι ένα από τα κύρια πορίσματα του τελευταίου πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία που δημοσίευσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενικότερα, βελτιώθηκαν οι επιδόσεις 15 χωρών ως προς την καινοτομία, έστω και αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών των κρατών μελών. Η Σουηδία παραμένει στην πρώτη θέση όσον αφορά την καινοτομία, ενώ η Λιθουανία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν τις χώρες με τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης της καινοτομίας.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην κατηγορία των μετρίως καινοτόμων χωρών, ενώ η επίδοση της χώρας έχει ανέβει κατά 0,7% σε σχέση με αυτή της ΕΕ το 2010. Μπορείτε να διαβάσετε την λεπτομερή έκθεση για την Ελλάδα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η ΕΕ πλησιάζει τον Καναδά και τις ΗΠΑ, αλλά η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία προπορεύονται. Η Κίνα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των ανταγωνιστών σε διεθνές επίπεδο.

Επίσης, η φετινή μελέτη δείχνει ότι:
  • Η Σουηδία βρίσκεται για μια ακόμη φορά στην πρώτη θέση όσον αφορά την καινοτομία, ακολουθούμενη από τη Δανία, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο —για πρώτη φορά πρωτοπόρος στην καινοτομία— και τη Γερμανία.
  • Σε επιλεγμένους τομείς καινοτομίας, την πρωτιά στην ΕΕ κατέχουν: η Δανία για τους ανθρώπινους πόρους και το φιλικό προς την καινοτομία περιβάλλον· το Λουξεμβούργο για τα ελκυστικά συστήματα έρευνας και στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας· η Φινλανδία για τη χρηματοδότηση και στήριξη· η Γερμανία για τις επενδύσεις επιχειρήσεων· η Ιρλανδία για την καινοτομία στις ΜΜΕ και τον αντίκτυπο στην απασχόληση· το Βέλγιο για τις διασυνδέσεις και τη συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας, το Ηνωμένο Βασίλειο για τα αποτελέσματα ως προς τις πωλήσεις.
  • Σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας υπάρχουν επίσης περιφερειακοί κόμβοι καινοτομίας στις μετρίως καινοτομικές χώρες: η Πράγα στην Τσεχική Δημοκρατία, η Μπρατισλάβα στη Σλοβακία και η Χώρα των Βάσκων στην Ισπανία.

Κατά την επόμενη διετία αναμένεται βελτίωση των επιδόσεων ως προς την καινοτομία κατά 2%.
 
sepe.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα