Ζημίες 3,1 εκατ. ευρώ για την Attica Bank το πρώτο τρίμηνο

Με ζημίες μετά από φόρους, ύψους 3,1 εκατ. ευρώ, έκλεισε το πρώτο τρίμηνο για την Attica Bank. Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου αντικατοπτρίζουν τη θετική επίδραση των κινήσεων εσωτερικής αναδιοργάνωσης, ενώ οι προοπτικές της τράπεζας θα ισχυροποιηθούν περαιτέρω με την ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 1,33 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου Attica Bank για το α΄ τρίμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν σε ζημίες 4,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 23,2 εκατ. ευρώ κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Μετά τους φόρους το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημίες 3,1 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 2,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Τα κέρδη πριν από προβλέψεις και αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε 10,7 εκατ. ευρώ έναντι 13,9 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2016. Στο τέλος Μαρτίου οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ανήλθαν σε 12,7 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι σωρευτικές προβλέψεις να ανέλθουν σε 1.220,3 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 30,6% του συνολικού υπολοίπου των δανείων. Σύμφωνα με την τράπεζα, οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) κατά ποσοστό 50%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα έναντι της συγκριτικής περιόδου του α΄ τριμήνου 2016, με τη μεγαλύτερη συγκράτηση εξόδων να παρατηρείται στα έξοδα προσωπικού. Η τάση συγκράτησης των δαπανών, σημειώνεται από τη διοίκηση της τράπεζας, αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα τρίμηνα. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε περίπου 1,78 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 5,9% σε σχέση με το τέλος του 2016. Στην ανακοίνωση της τράπεζας σημειώνεται ότι παρατηρείται σταθεροποίηση της τάσης, η οποία αναμένεται να αντιστραφεί με την άρση της αβεβαιότητας στα επόμενα τρίμηνα. Οι χορηγήσεις πριν από προβλέψεις ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ περίπου, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,2% σε σχέση με το τέλος του 2016. Μετά από προβλέψεις, στο τέλος Μαρτίου, οι χορηγήσεις της τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. ευρώ. «Οι προοπτικές θα ενισχυθούν περαιτέρω το επόμενο διάστημα, δεδομένης της σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας, ενώ μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος επέρχεται περαιτέρω άρση της αβεβαιότητας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της τράπεζας.


enikonomia.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα