ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 1% η βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο

Αύξηση 1,0% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Απριλίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2016, έναντι αύξησης 3,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 με το 2015, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2016, παρουσίασε αύξηση 7,2%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Απριλίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2017, παρουσίασε μείωση 2,6%.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Απριλίου 2017

Ι. Σύγκριση Απριλίου 2017 με Απρίλιο 2016

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,0% τον μήνα Απρίλιο 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2016, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

• Κατά 13,2% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη του διψήφιου κλάδου εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη.

• Κατά 0,1% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών.

Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, βασικών μετάλλων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού.

• Κατά 3,7% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

2. Από τη μείωση:

• Κατά 3,9% του Δείκτη Παροχής Νερού.

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2017 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 7,2% της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου

- Απριλίου 2016, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

• Κατά 12,7% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων.
• Κατά 4,4% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών.
• Κατά 18,4% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

2. Από τη μείωση:

• Κατά 0,2% του Δείκτη Παροχής Νερού.

ΜΙ. Σύγκριση Απριλίου 2017 με Μάρτιο 2017

Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,6% τον μήνα Απρίλιο 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2017, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από τη μείωση:

• Κατά 10,5% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων.
• Κατά 3,9% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών.
• Κατά 1,6% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.
• Κατά 0,3% του Δείκτη Παροχής Νερού. 


capital.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα