Βελτιωμένα κέρδη, σταθερές πωλήσεις για τον κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών

Την αίσθηση ότι το 2016 η προσπάθεια των εισηγμένων εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, ήταν να σταθεροποιήσουν τις πωλήσεις τους και να βελτιώσουν τη λειτουργική κερδοφορία τους, επιβεβαιώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Beta Χρηματιστηριακή, οι εισηγμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των τεχνολογικών πληροφορικής και επικοινωνιών παρουσίασαν συνολικό κύκλο εργασιών της τάξεως των €7,73 δις παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,1% σε σχέση με την αντίστοιχη “επίδοση” του 2015. Ενδεχομένως, το πιο σημαντικό στοιχείο των οικονομικών αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου να ήταν η αύξηση κατά 4,9% στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που παρουσίασαν.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά EBITDA διαμορφώθηκαν στα €1,584 δισ., έναντι €1,51 δισ. το 2015, με τις περισσότερες εταιρείες να έχουν θετικό πρόσημο. 

Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι σε συνολικό επίπεδο τα καθαρά κέρδη των εταιρειών τεχνολογίας εκτοξεύτηκαν, καθώς από €11,739 εκατ. το 2015 έφθασαν στα €99,8 εκατ. το 2016. Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην προσπάθεια που υπήρξε για μάζεμα των ζημιών του 2015, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις εταιρειών - και δη μεγάλων - είχαν ανέλθει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η μείωση των ζημιών ήταν και ο λόγος που υπήρξε αυτή η αύξηση στα καθαρά κέρδη, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αν αφαιρεθεί από τον υπολογισμό ο ΟΤΕ, τότε το πρόσημο θα ήταν αρνητικό, δεδομένου ότι μετριούνται στα δάχτυλα ενός χεριού οι εταιρείες που παρουσιάζουν καθαρά κέρδη άνω του €1 εκατ.

Από τους επιμέρους κλάδους, ξεχωρίζει αυτός της πληροφορικής με άνοδο 4,8% στα έσοδα και 9,3% στα EBITDA και σημαντικό περιορισμό στις καθαρές ζημιές, ενώ θετικό πρόσημο σε επίπεδο εσόδων είχαμε και στην κατηγορία “είδη - λύσεις πληροφορικής”, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,3%.

enikonomia.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα