Ανάρπαστα τα ελληνικά λευκά μάρμαρα στις διεθνείς αγορές

Έξαρση στη ζήτηση ελληνικών λευκών μαρμάρων από τις αγορές των αραβικών κρατών, της Κίνας της Λατινικής Αμερικής και του Μεξικού καταγράφεται το πρώτο τετράμηνο του 2017. Το αποτέλεσμα είναι η εισηγμένη εταιρία μαρμάρων «Ικτίνος» να εμφανίζει αύξηση του κύκλου εργασιών 20% στο πρώτο τετράμηνο του 2017 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Ταυτόχρονα η εισηγμένη
έχει φθάσει πλέον να εξάγει το 95% επί του συνολικού κύκλου εργασιών και είναι στην κορυφή των πιο εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας. Οι γραμμές μαρμάρων της «Ικτίνος» λειτουργούν στο υψηλότερο σημείο παραγωγής αφού οι παραγγελίες καλύπτουν και τις τρεις βάρδιες των εργαζομένων.

Η διοίκηση έχει καταφέρει από το 2016 να αυξήσει τον αριθμό των λατομείων που εκμεταλλεύεται κατά δύο, φτάνοντας στα έξι, με αποτέλεσμα όχι μόνο να έχει μεγαλύτερο όγκο προϊόντων, αλλά και να διευρύνει τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται από μοναδικότητα υλικών. Ειδικότερα, η «Ικτίνος» εκμεταλλεύεται αποκλειστικά λατομείο (για 15 χρόνια) που ξεκίνησε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016, καθώς επίσης και για το λατομείο του Βόλακα (πολύ ισχυρή ζήτηση για τα μάρμαρά του στο εξωτερικό) που ενώ το 2015 απέφερε 20.000 κυβικά ορυκτού, το 2016 απέφερε 30.000 κυβικά.Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, η αυξημένη παραγωγή σε συνδυασμό με την ισχυρή ζήτηση δημιουργούν συνθήκες για βελτίωση οικονομικών επιδόσεων μέσα στο 2017 και μάλιστα χαρακτηριστικό είναι πως το άνοιγμα νέων αγορών, έχει περιορίσει ως ένα βαθμό τον κίνδυνο εξάρτησης από την Κίνα. Συγκεκριμένα, μετά από ενέργειες που έγιναν κατά την τελευταία διετία, το μερίδιο της κινεζικής αγοράς περιορίστηκε από το 60%-65% στο 50%, καθώς έγιναν εξαγωγές σε χώρες της Νότιας Αμερικής, της Βόρειας Αφρικής, αλλά και του Περσικού Κόλπου.

Ταυτόχρονα έχει παρουσία και στην αγορά των ΗΠΑ διαθέτοντας σημαντικές ποσότητες λευκού μαρμάρου σε καζίνο της χώρας. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εισηγμένη συγκαταλέγεται στις πολύ λίγες εταιρείες που μπορούν να υλοποιήσουν μεγάλες και εξειδικευμένες δουλειές και έτσι θα μπορούσε να ευνοηθεί σε περίπτωση που τρέξουν ορισμένα μεγάλα έργα στη χώρα (π.χ. Ελληνικό, ξενοδοχειακές μονάδες) κατά τα επόμενα χρόνια. Στα αξιοσημείωτα είναι η πρόθεση της εταιρείας να εξαγοράσει μια εργοστασιακή μονάδα μέσα στο 2017 στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να διευκολύνει και να ενισχύσει την παραγωγική της διαδικασία.

Η έκτακτη γενική συνέλευση της Ικτίνος στα τέλη του 2016 είχε, αποφασίσει:

α) Τη δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών (έως του 10% του συνόλου, με εύρος τιμών από 0,40 έως 6 ευρώ). Η εταιρεία κατέχει ήδη 175.849 ίδιες μετοχές.

β) Τη διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με το μέρισμα να έχει ξεκινήσει να διανέμεται από τις στις 24 Μαρτίου του 2017.

Εκτός της δραστηριότητας του μαρμάρου, ο όμιλος δραστηριοποιείται στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ επίσης κατέχει το 20% μιας μεγάλης έκτασης στο νομό Λασιθίου που σκοπό έχει να αποτελέσει ένα πολυτελές τουριστικό project. Για το 2017 οι επενδύσεις σε βελτίωση μηχανολογικού εξοπλισμού θα φθάσουν τα 5 εκατ. ευρώ.

του Ανέστη Ντόκα
businessnews.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα