Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Πάνω από 28 εκ. ευρώ σε επιχειρήσεις

«Η επιχειρηματικότητα και η ενίσχυσή της, παραμένει ως βασική πολιτική προτεραιότητα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς πρόκειται για μείζονος σημασίας ζήτημα, αφού από εκεί εξαρτάται η ανασυγκρότηση της χώρας μας, της περιφέρειάς μας, της περιοχής μας, της κοινωνίας μας».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, μετά την παράδοση της έκθεσης των αποτελεσμάτων του Φορέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Πλάτωνα Μαρλαφέκα.

Αναφερόμενος στις οικονομικές ενισχύσεις, ο περιφερειάρχης είπε: «Καταφέραμε και ενισχύσαμε το αρχικό ποσό των 22,5 εκατομμυρίων ευρώ που είχε δοθεί για την επιχειρηματικότητα και φθάσαμε στα 28,8 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα που δόθηκαν σε εκατοντάδες επιχειρήσεις της περιοχής μας, ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να εκσυγχρονιστούν και να διαφοροποιηθούν».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την περιφέρεια, «μέσα από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2007-2013 που διαχειρίστηκε η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μαζί με τον ΕΦΕΠΑΕ, για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών, συνολικά εντάχθηκαν 750 σχέδια επιχειρήσεων με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 89.352.727,52 ευρώ (δημόσια δαπάνη 53.185.489,16 ευρώ), εκ των οποίων ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα σχέδιά τους 519 επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 49.205.445,07 ευρώ (δημόσια δαπάνη 28.855.660,43 ευρώ).

Στο μεταξύ και στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προσπαθεί, όπως ανακοίνωσε, «να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία και να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα».

Ειδικότερα, έχουν δεσμευθεί πάνω από 77,5 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά, 65.864.052 ευρώ από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 αφορούν δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων για «πράσινη επιχειρηματικότητα», εξωστρέφεια και διεθνοποίηση, νέες τεχνολογίες, εκσυγχρονισμό της μεταποίησης, ενίσχυση των συνεργατικών σχηματισμών κα.

Επιπλέον, άλλα 11.735.113 ευρώ έχουν κατευθυνθεί για την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα