Θέση του ΣΕΒΕ για τη ΔΕΘ-HELEXPO

Στο πλαίσιο της συζητούμενης ένταξης της ΔΕΘ-HELEXPO στο Υπερταμείο, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ως φορέας που πρεσβεύει τις αρχές της ανοιχτής και εξωστρεφούς οικονομίας, δεν μπορεί παρά να τοποθετηθεί θετικά υπέρ της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΘ-HELEXPO θέτοντας ως προϋπόθεση για την όποια περαιτέρω απόφαση τη διατήρηση και αναβάθμιση του εκθεσιακού έργου της.

Ο ΣΕΒΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης με εκπόνηση business plan ώστε να βρεθεί στρατηγικός επενδυτής που θα πρέπει να είναι μεγάλος εκθεσιακός φορέας του εξωτερικού και θα αναβαθμίσει τις υποδομές, τις υπηρεσίες και το διεθνή χαρακτήρα των εκθέσεων που τόσο έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα.

Σήμερα είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι απαρχαιωμένες υποδομές, αποτέλεσμα της έλλειψης επενδύσεων και η απομόνωσή της, εμποδίζουν, παρά τις εργώδεις προσπάθειες των υπευθύνων, την ανάπτυξη της ΔΕΘ με επιπτώσεις στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα, στην εξωστρέφεια, στην κοινωνία, στην απασχόληση. Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται επιτακτικά ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο που θα αποτελέσει γι’ αυτή ουσιαστικό αναπτυξιακό εργαλείο.

Δεν θα πρέπει λοιπόν σε καμία περίπτωση να προχωρήσει άνευ όρων η παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας της ΔΕΘ χωρίς α. να εξασφαλισθεί η ύπαρξη σύγχρονων εκθεσιακών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και β. να αποφευχθεί ο κίνδυνος ο ενδιαφερόμενος επενδυτής να προχωρήσει σε οικοπεδοποίηση. Αντίθετα, πρέπει να προχωρήσει σε αξιοποίηση του οικοπέδου προς το γενικότερο όφελος.

Στο πρότυπο των καλών προηγούμενων του αεροδρομίου «Μακεδονία» και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με επενδυτές που, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, έχουν τα εχέγγυα να τα αναβαθμίσουν και να τα καταστήσουν διεθνώς ανταγωνιστικά, ζητούμε, χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση, να αναληφθεί πρωτοβουλία και από τη Διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO, που θα εξασφαλίσει τη μετεξέλιξη της ΔΕΘ-ΗELEXPO σε εκθεσιακό κέντρο μιας νέας εποχής, προσαρμοσμένο στα σύγχρονα δεδομένα και στις ανάγκες των επιχειρήσεων και της οικονομίας.