Σε μικρή κλίμακα ο ελληνικός αμπελώνας

Η ελληνικός αμπελοϊνικός κλάδος χαρακτηρίζεται από τη μικροκαλλιέργεια γεγονός που καθιστά δύσκολη της εμπορευματοποίηση της παραγωγής, εκτός αν με συνεργατικά σχήματα διαμορφωθεί μια συγκροτημένη πολιτική προώθησης, αλλά και αξιοποίησης της τουριστικής «έκρηξης» της χώρας.

Ουσιαστικά και η αμπελοκαλλιέργεια οινοστάφυλων ακολουθεί το γνωστό μοντέλο της ελληνικής αγροτικής παραγωγής που διακρίνεται από τη μικρή της κλίμακα. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία για την ευρωπαϊκή παραγωγή κρασιού το 2015 που δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες η Eurostat.

Το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων στην Ε.Ε. ανέρχεται σε 1,3 εκτάρια. Σύμφωνα την ΚΕΟΣΟΕ, ο αμπελώνας με οινοποιήσιμες μόνο ποικιλίες ανέρχεται σε 61.450 εκτάρια, με 155.660 αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις και μέσο όρο 0,395 εκτάρια ανά αμπελουργική εκμετάλλευση. Η Γαλλία έχει 10,5 εκτάρια κατά μέσο όρο ανά εκμετάλλευση. Η Ισπανία 1,8 εκτάρια μέσο όρο ανά εκμετάλλευση ενώ η Ιταλία έχει 2 εκτάρια αμπελώνων κατά μέσο όρο.


Πηγή: reporter.gr