Τι αλλάζει στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

Αλλαγές προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσον αφορά στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για όσους είναι ήδη ενταγμένοι σε αυτό και για όσους πρόκειται να υπαχθούν.

Πρώτα απ’ όλα με διάταξη που προώθησε και ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για τις τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας απαλλάσσεται από τη χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας το σύνολο των καταναλώσεων των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Τιμολογίου Πολυτέκνων μέχρι τα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης, που ισχύουν για κάθε κατηγορία δικαιούχων.

Στην τιμολόγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου θα συμπεριλαμβάνεται και η νυχτερινή κατανάλωση, εφόσον η συνολική (ημερήσια και νυχτερινή) δεν υπερβαίνει το μέγιστο όριο KWh που έχουν οριστεί για κάθε κατηγορία.

Καταργείται επίσης η απένταξη από το Κοινωνικό Τιμολόγιο δικαιούχων που ξεπερνούσαν τη μέγιστη κατανάλωση ρεύματος. Έτσι, οι ευπαθείς ομάδες δεν θα απεντάσσονται, αλλά θα τιμολογούνται με τις ανταγωνιστικές χρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας μόνο για την υπερβάλλουσα κατανάλωση.

Με τις αλλαγές αυτές το υπουργείο επιδιώκει την αποκατάσταση αδικιών και τη μεγαλύτερη ανακούφιση των ασθενέστερων οικονομικά καταναλωτών.


enikonomia.gr