Έρχεται το Μητρώο Εθελοντών Μεντόρων- Τι είναι και πώς θα λειτουργεί

Μητρώο Εθελοντών Μεντόρων, οι οποίοι θα λειτουργούν συμβουλευτικά στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος Early Warning Europe, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COSME και υλοποιείται από 15 εταίρους, προερχόμενους από 7 ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία).

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης Early Warning Europe (Έγκαιρη Προειδοποίηση) είναι η διάσωση ή και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων με προβλήματα βιωσιμότητας. Τα άμεσα και έμμεσα κοινωνικά οφέλη της διαδικασίας αυτής σχετίζονται με την εξυγίανση των επιχειρήσεων σε κρίση και τη μείωση του αριθμού πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων, την ομαλή κοινωνική επανένταξη όσων αποτυγχάνουν επιχειρηματικά, τη μείωση του διοικητικού κόστους συμμόρφωσης, την ταχύτερη επίλυση προβλημάτων του επιχειρηματία και την απονομή ποιοτικότερης δικαιοσύνης.

Η δημιουργία του Μητρώου Εθελοντών Μεντόρων αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων σε κρίση (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας) στις παραπάνω γεωγραφικές περιοχές.

Η συμμετοχή των μεντόρων στο παραπάνω έργο είναι εθελοντική, δηλαδή δεν προβλέπεται αμοιβή για τις υπηρεσίες τους. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι της τάξεως από 2 έως 30 ανθρωποώρες ανά επιχείρηση και θα παρέχονται προς τις επιχειρήσεις σε χρονικό διάστημα από 1 έως 10 μήνες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών. Προβλέπεται η δωρεάν εκπαίδευσή τους στην μεθοδολογία και στα καινοτομικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά πρόσωπα) που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξη τους στο Μητρώο, θα πρέπει να διαθέτουν:

Α) Επαρκή και τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία, είτε στο χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας, είτε ως επιχειρηματίες στους δευτερογενείς και τριτογενείς τομείς της οικονομίας.

Β) Επαρκή και τεκμηριωμένη εμπειρία ως επαγγελματίες ψυχολόγοι σε θέματα διαχείρισης κρίσεων.

Γ) Επαρκή και τεκμηριωμένη εμπειρία ως επαγγελματίες δικηγόροι, με προτιμητέα εξειδίκευση σε υποθέσεις πτωχευτικού και αστικού δικαίου.enikonomia.gr