«Πράσινες» δημόσιες συμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

«Πράσινες» δημόσιες συμβάσεις προγραμματίζει το επόμενο διάστημα η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως εταίρος στο έργο GRASPINNO, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο GRASPINNO επικεντρώνεται στις «πράσινες» δημόσιες συμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, με γνώμονα τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το έργο είναι τριετούς διάρκειας και σε αυτό συμμετέχουν δώδεκα εταίροι από επτά μεσογειακές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με συντονιστή εταίρο το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στο πλαίσιο του έργου GRASPINNO η γενική διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ), θα διενεργήσει, μεταξύ άλλων, συμφωνίες πλαίσιο για ενεργειακά αποδοτικά κλιματιστικά μηχανήματα και για λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας LED εσωτερικού φωτισμού.

Το έργο GRASPINNO στοχεύει στη δημιουργία και στην υποστήριξη δικτύων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) προς την κατεύθυνση της καινοτομίας και της πράσινης ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου. Το έργο αυτό προσφέρει στους φορείς του Δημοσίου ενημέρωση και τεχνική κατάρτιση για τη διενέργεια «πράσινων» δημοσίων συμβάσεων για την ανακαίνιση των δημοσίων κτιρίων, προς την κατεύθυνση της μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Επίσης, προσφέρει στις ΜμΕ την ευκαιρία να εισέλθουν στην αγορά της «πράσινης» ενέργειας και να καταχωρήσουν τα προϊόντα τους σε ευρέως χρησιμοποιούμενες βάσεις δεδομένων, επεκτείνοντας την πελατειακή τους βάση και ενισχύοντας τη συμμετοχή τους σε προσκλήσεις ενδιαφέροντος που δημοσιεύονται από φορείς του Δημοσίου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Μεσογείου.

Μέσω του έργου πρόκειται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:
  • Δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαχείριση των «Πράσινων» Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΔ), ενοποιώντας και τυποποιώντας τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία.
  • Αξιοποίηση της πλατφόρμας, μέσω πιλοτικών δράσεων που θα αναπτυχθούν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Μεσογείου.Μέσω αυτών, οι Δημόσιοι Φορείς θα καθορίσουν τις βέλτιστες ενεργειακές λύσεις για την ανακαίνιση δημοσίων κτιρίων, θα σχεδιάσουν «πράσινες» προσκλήσεις ενδιαφέροντος, μέσω της πλατφόρμας του GRASPINNO, καθώς και θα δημοσιεύσουν διαγωνισμούς σύμφωνα με την νομοθεσία κάθε χώρας.
  • Μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου, τόσο στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο GRASPINNO, όσο και στην περιοχή της Μεσογείου γενικότερα, μέσω προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαίδευσης, έκδοσης οδηγιών και εγκυκλίων και άλλων προωθητικών ενεργειών.
Η γενική διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τους στόχους και το περιεχόμενο του έργου GRASPINNO, την Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017, στο κτίριο της ΓΓΕΠΚ (Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα). Θα ακολουθήσει σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο, την Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017, στο Επιμελητήριο Αχαΐας (Πάτρα) από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να παρακολουθούν τις δράσεις τουGRASPINNO PROJECT στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Linkedin), προκειμένου να λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση.


kataskevesktirion.gr