Σπάνε στα δύο διαγωνισμοί για να ωριμάζουν τα έργα

Σε διαγωνιστική διαδικασία που θα είναι ανεξάρτητη από την κυρίως δημοπράτηση και θα προηγείται ενός δημόσιου ή ιδιωτικού έργου, προχωρεί το υπουργείο Υποδομών για να διασφαλίσει την καλύτερη προετοιμασία και την μεγαλύτερη ωρίμανση των έργων υποδομής της χώρας. Η διενέργεια πρόδρομων εργασιών, ως αυτοτελούς τμήματος ενός διαγωνισμού, είχε προβλεφθεί στο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις (4412/2016) με σκοπό να υπερπηδηθούν τα εμπόδια που ταλαιπωρούν τους διαγωνισμούς και συνδέονται με τις μεγάλες καθυστερήσεις που απορροφά ο χρόνος για τις προπαρασκευαστικές εργασίες.

Έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι από τη μακριά λίστα των πρόδρομων εργασιών, απουσιάζουν οι απαλλοτριώσεις, που μαζί με την αρχαιολογία αποτελούν τις μεγαλύτερες πληγές των μεγάλων έργων. Οι αυτοκινητόδρομοι είναι το πιο κραυγαλέο παράδειγμα καθώς τα έργα τελειώνουν αλλά οι απαλλοτριώσεις εκκρεμούν ενώ είχε προβλεφθεί ότι θα ολοκληρωθούν σε ένα χρόνο από την υπογραφή των συμβάσεων!

Τις προηγούμενες μέρες, το υπουργείο Υποδομών προχώρησε στην εξειδίκευση του χαρακτήρα των πρόδρομων εργασιών και για τις τέσσερις κατηγορίες έργων (τα οδικά, τα λιμενικά, τα υδραυλικά και τα κτιριακά), διευκρινίζοντας ότι η σχετική απόφαση, θα λαμβάνεται κάθε φορά, από την αναθέτουσα αρχή.
.
Σε ότι αφορά τα οδικά έργα, οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι: η μελέτη αποκατάστασης και μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω), εφόσον απαιτείται, σε συνδυασμό με τη μελέτη των φάσεων κατασκευής και αποκατάστασης των υφιστάμενων λειτουργιών. Επίσης, οι πράξεις αναλογισμού για την σύνταξη κτηματολογίου, οι τεχνικές περιβαλλοντικές μελέτες (ΤΕΠΕΜ) και οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες. Επιπλέον, γεωτρήσεις, γεωτεχνικές μελέτες (π.χ. προφορτίσεις υψηλών επιχωμάτων), εργασίες διαμόρφωσης χώρων, οδών πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου, λατομείων, δανειοθαλάμων κ.α. Σε ότι αφορά λιμενικά έργα, η έρευνα για τον εντοπισμό ευρημάτων αρχαιολογικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στη θαλάσσια και χερσαία ζώνη του λιμενικού έργου. Η έρευνα προβλέπεται να γίνεται με φυσικές μεθόδους (υποβρύχια επιθεώρηση, επίγεια ανασκαφή) ή τεχνικές μεθόδους (π.χ. γεωφυσική διασκόπιση). Επίσης, η εξασφάλιση των απαραίτητων περιβαλλοντικών και λοιπών αδειοδοτήσεων με τη σύνταξη των αντίστοιχων μελετών (ΤΕΠΕΜ κα) για τους δανειοθαλάμους και των προσβάσεων σε αυτούς (στην περίπτωση χερσαίας πρόσβασης), μελέτη αποκατάστασης - μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ, σύνταξη κτηματολογίου, πρόσθετες γεωτρήσεις και πιθανές χρονοβόρες εργασίες από απαιτήσεις γεωτεχνικών μελετών (π.χ. προφορτίσεις, εξυγιάνσεις βελτιώσεις εδαφών θεμελίωσης των έργων). Παρόμοιες είναι οι απαιτήσεις και για τα υδραυλικά και κτιριακά έργα.


newmoney.gr