«Καμπανάκι» για τις καθυστερήσεις έγκρισης επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό

Για τις επιπτώσεις από τις καθυστερήσεις στην εξέταση και έγκριση επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο κάνει λόγο η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, ζητώντας άμεσα την έναρξη της πρώτης φάσης του ελέγχου των αιτήσεων.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό υπόμνημα, ενώ ο έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας των προτάσεων θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από τις 20 Μαρτίου, οι διαδικασίες δεν έχουν καν ξεκινήσει, με αποτέλεσμα να αγνοείται η …τύχη ενός μεγάλου αριθμού επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υποβληθεί από τα τέλη του περασμένου χρόνου. Μάλιστα, η καθυστέρηση έχει σοβαρές επιπτώσεις στις πάγιες επενδύσεις των επιχειρήσεων, καθώς «απειλούνται» και με αύξηση τιμών, σε μια τόσο κρίσιμη χρονικά περίοδο για την ελληνική οικονομία.

Η διοίκηση του ΣΒΘΚΕ ζητά, μεταξύ άλλων, να παρασχεθεί η δυνατότητα εκτέλεσης όλων των προβλεπομένων φάσεων της διαδικασίας ελέγχου με εξωσυστημικό τρόπο, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος της φοροαπαλλαγής και μετά την ημερομηνία κλεισίματος της λογιστικής χρήσης.

Να σημειωθεί ότι το υπόμνημα έχει αποδέκτες τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημ. Παπαδημητρίου, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση, τον γενικό γραμματέα Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, Στρατή Ζαφείρη και τον γενικό γραμματέα Βιομηχανίας, ΛόηΛαμπριανίδη.

Αναλυτικά, το υπόμνημα του ΣΒΘΚΕ έχει ως εξής:

«Επιθυμούμε να φέρουμε σε προσοχή σας τα σημαντικά προβλήματα που έχουν ανακύψει από τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην εξέταση και τελική έγκριση των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.

Συγκεκριμένα, ενώ η πρώτη φάση που περιλαμβάνει τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί από τις 20 Μαρτίου 2017, αυτή, για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται κυρίως με την ετοιμότητα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), δεν έχει καν ξεκινήσει, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός επενδυτικών προτάσεων, οι οποίες έχουν υποβληθεί ήδη από τα τέλη του περασμένου χρόνου, να παραμένουν σε αναμονή και οι επιχειρήσεις που τις υπέβαλαν να μην γνωρίζουν πότε τελικά θα εξεταστούν για να γνωρίζουν τη τύχη τους.

Η μεγάλη, αυτή, καθυστέρηση και η αβεβαιότητα που προκύπτει ως προς τον χρόνο έκδοσης των αποφάσεων ένταξης, εγείρει έντονες ανησυχίες και προβληματισμούς στις επιχειρήσεις, καθώς οδηγεί στην αναστολή υλοποίησης κρίσιμων επενδυτικών σχεδίων και παράλληλα, θέτει σημαντικά ερωτήματα, όπως:

• Πρώτον, πότε θα έχουν τη δυνατότητα της χρήσης του δικαιώματος των φορολογικών απαλλαγών προκειμένου για τη κατάρτιση των ισολογισμών τους βάσει των οποίων θα προσδιοριστούν και οι φορολογικές τους υποχρεώσεις και

• Δεύτερον, πότε θα είναι σε θέση να προχωρήσουν στις παραγγελίες για τα πάγιά τους, τη στιγμή που υφίστανται σοβαρές πιέσεις από τους προμηθευτές υπό το βάρος και τον φόβο επερχόμενων αυξήσεων στις τιμές.

Πιστεύουμε πως είναι πρόδηλο ότι η κατάσταση, αυτή, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον προγραμματισμό και την έγκαιρη υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων για τις επιχειρήσεις, οι οποίες παρά τις μεγάλες και πιεστικές ανάγκες για εκσυγχρονισμό των υποδομών τους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, αντιμετωπίζουν εξαντλητικά προβλήματα εξ αιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και των έντονων πιέσεων της ισχνής ρευστότητας και θέτουν, για το λόγο, αυτό, ως όρο και προϋπόθεση για την υλοποίησή τους, την εξασφάλιση της ένταξής τους.

Είμαστε βέβαιοι πως και σεις θα συμφωνείτε ότι είναι πραγματικά αδιανόητο, σε μία χρονική περίοδο, που η Πολιτεία αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα τόνωσης του επιχειρηματικού κλίματος, θεσπίζει καθόλα σημαντικά κίνητρα για την ενίσχυση της επενδυτικής προσπάθειας, εν τέλει αυτή να υπονομεύεται από την ελλιπή πρόνοια εξασφάλισης των αναγκαίων τεχνικών υποδομών που θα επιτρέψουν την εύρυθμη λειτουργία και εφαρμογή τους.

Για τον λόγο αυτό και προς αποκατάσταση της εικόνας αυτής, προτείνουμε:

1. Να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την κατά το δυνατό συντομότερη θέση σε πλήρη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

2. Εφόσον δεν είναι δυνατή η σύντμηση του χρόνου υλοποίησης των παραπάνω, έως ότου αυτό καταστεί εφικτό, να παρασχεθεί η δυνατότητα εκτέλεσης όλων των προβλεπομένων φάσεων της διαδικασίας ελέγχου πληρότητας και αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων, με εξωσυστημικό τρόπο, προκειμένου για την επιτάχυνση της διαδικασίας.

3. Να παρασχεθεί η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος της φοροαπαλλαγής και μετά την ημερομηνία κλεισίματος της λογιστικής χρήσης. Παραδείγματος χάριν, για τη χρήση που κλείνει την 30η Ιουνίου, εφόσον η έγκριση της υπαγωγής και ο έλεγχος γίνεται μετά την ημερομηνία αυτή, οι επιχειρήσεις να έχουν το δικαίωμα αξιοποιήσουν την φοροαπαλλαγή που θα προκύψει από δαπάνες μέχρι την ημερομηνία υποβολής του ισολογισμού στο ΓΕΜΗ (31 Οκτωβρίου).enikonomia.gr