Πώς το ελληνικό δαιμόνιο θα μετατραπεί σε success story;

Οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο κορμός της επιχειρηματικότητας. Σχεδόν σε όλον τον κόσμο, αντιπροσωπεύουν ποσοστό υψηλότερο από το 90% του συνόλου των επιχειρήσεων, ενώ προσφέρουν περίπου 99,6% των θέσεων εργασίας στον ίδιο χώρο. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στη χώρα μας, όπου οι ΜΜΕ αποτελούν το 99,6% των επιχειρήσεων, προσφέρουν το 86,9% των θέσεων εργασίας και συμβάλλουν σημαντικά στο ΑΕΠ.

Πέρα από τους αριθμούς και τα ποσοστά, στην Ελλάδα η επιχειρηματικότητα δεν ήταν ποτέ εύκολη υπόθεση. Παρά το γνωστό ελληνικό «δαιμόνιο» που γέννησε εμβληματικούς επιχειρηματίες και έδωσε διέξοδο σε σημαντικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, στη χώρα μας το «επιχειρείν» ήταν -και παραμένει- μια δύσκολη εξίσωση. Μια διαρκής προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα στις ωραίες ιδέες, στους τολμηρούς επιχειρηματίες και στα καλά προϊόντα από τη μια πλευρά, και στις αντικειμενικές δυσκολίες που γεννά το εξωτερικό περιβάλλον από την άλλη. Ιδιαίτερα σήμερα, στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν καινούργιοι επιχειρηματίες που τολμούν, ιδέες που δοκιμάζονται με επιτυχία στις δύσκολες συνθήκες του ανταγωνισμού και εξωστρέφεια. Κι αυτή η τάση μπορεί να γίνει η αρχή μιας αλλαγής στην ελληνική οικονομία. Μιας αλλαγής νοοτροπίας με μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα, όχι με άμεσο και εντυπωσιακό αντίκτυπο. Σε αυτήν την αλλαγή θέλει να συμβάλει το The People’s Trust, δίνοντας στους επιχειρηματίες τα εφόδια που χρειάζονται για να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα, η επικρατούσα κουλτούρα για την επιχειρηματικότητα είναι αμφίσημη. Εκτός από τις αντικειμενικές δυσκολίες που δημιουργούν η οικονομική ασφυξία, η υψηλή φορολόγηση και οι υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, σημαντικό μέρος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας ακολούθησε για χρόνια το παραδοσιακό μοντέλο της αναζήτησης μιας σταθερής δουλειάς, συχνά στο δημόσιο. Στον βωμό αυτής της σταθερότητας, θυσιάστηκαν όνειρα, επιδιώξεις και καλές σπουδές.

Σήμερα, με το καταγεγραμμένο ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα να φτάνει στο 29,6% και το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας να ξεπερνά το 70%, όλο και περισσότεροι Έλληνες αντιλαμβάνονται πως κάτι πρέπει να αλλάξει. Σε εποχές κρίσης, όταν όλα ανατρέπονται, ανατρέπεται προφανώς και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να απαντήσουμε στα προβλήματα. Η δυσκολία εύρεσης εργασίας αλλά και η κινητικότητα μεταβάλλουν τα δεδομένα στο εργασιακό τοπίο και οδηγούν σε νέα πρότυπα, σαν εκείνα που γέννησαν την άνθηση καινοτόμων ιδεών από επίδοξους Start-Uppers στην τελευταία πενταετία.

Τα προβλήματα, βεβαίως, δεν λείπουν. Ωστόσο, δίπλα σε αυτά βλέπουμε ωραίες ιδέες, επιχειρήσεις που στερεώνουν την παρουσία τους και τόλμη. Κυρίως, βλέπουμε να κάνει δυναμικά την εμφάνισή του ένα νέο υπόδειγμα που οδηγεί ένα μέρος του πληθυσμού που παραδοσιακά θα περίμενε να επιλεγεί για μια δουλειά, να πάρει την τύχη του στα χέρια του.

Τι χρειάζεται να γίνει για να ενισχυθεί αυτή η τάση και να βοηθηθούν οι επίδοξοι καινούργιοι επιχειρηματίες; Πολλά και από πολλούς. Προτεραιότητα έχει η Πολιτεία, με την εξασφάλιση ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος και την εισαγωγή ενός ειδικού φορολογικού πλαισίου για τους νέους επιχειρηματίες, στο πρότυπο αρκετών χωρών που τόλμησαν μια τέτοια παρέμβαση και είδαν άμεσα αποτελέσματα. Ρόλο έχουν και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα με την ενίσχυση των ερευνών, την παροχή επικαιροποιημένων δεδομένων, την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και τη χρηματοδότηση, όπως κάνει το The People’s Trust. Τέλος, κλειδί παραμένουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες που χρειάζεται να τολμήσουν, να πάρουν το ρίσκο και να δουλέψουν συστηματικά, για να κερδίσουν οι ίδιοι και να συμβάλουν στην αναγκαία στροφή της χώρας μας στην παραγωγή. 
 
Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου
Σύμβουλος Επικοινωνίας, Μέλος Δ.Σ., The People’s Trust  
epixeiro.gr