Για πρώτη φορά Τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω Skype

Η Attica Bank, στo πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών της και έχοντας ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, καινοτομεί και πάλι προσφέροντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα την υπηρεσία Skype,η οποία σταδιακά θα καλύψει το σύνολο των επιχειρηματιών και ιδιωτών πελατών της.

Μέσω της υπηρεσίας skype παρέχεται η δυνατότητα:
  • Συνομιλίας μέσω internet χωρίς τηλεφωνική χρέωση του πελάτη.
  • Βιντεοκλήσηςμε στελέχη της Τράπεζας, χωρίς να απαιτείται η χρήση του τηλεφωνικού αριθμού κλήσης αυτών.
  • Εξυπηρέτησης άμεσης αποστολής εγγράφων (statements, αντίγραφο παραστατικού κλπ.)
  • Συνδιάσκεψης περισσοτέρων του ενός χρηστών σε θέματα εργασίας ταυτόχρονα, μέσω Skype και τηλεφωνικών συνδέσεων.
  • Επικοινωνίας μέσω οποιασδήποτε συσκευής που έχει την εφαρμογή Skype (Mobile, Tablet, SmartTVκλπ).
  • Ασφάλειας επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών. Οι συνομιλίες προστατεύονται με ισχυρό έλεγχο ταυτότητας και κρυπτογράφηση.
  • Ηλεκτρονικής καταγραφής των επαφών των χρηστών και προγραμματισμό συσκέψεων.

Με τη χρήση της νέας υπηρεσίας επιτυγχάνεται η αμεσότερη, ευκολότερη και αποδοτικότερη επικοινωνία των στελεχών της Τράπεζας με τους πελάτες της, με αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση τους.

Η νέα υπηρεσία Skype της Attica Bank εγκαινιάζει τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της Τράπεζας, η οποία θα εμπλουτιστεί σύντομα με νέες καινοτόμες εφαρμογές.