Αποψη: Εξαγωγές μέσω Διαδικτύου από ελληνικές επιχειρήσεις

Αν και η αγορά για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σταθερά περιορίζεται, ακόμη πολύ λίγες επιχειρήσεις σκέπτονται με λίγες και σχετικά να αξίζουν τον κόπο δαπάνες να σταθεροποιήσουν την επιχείρησή τους, δηλαδή να δημιουργήσουν μια καθαρή ανάπτυξη για την επιχείρησή τους. 
 
Το ερώτημα για τη σταθεροποίηση της μικρομεσαίας επιχείρησης γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Η από κοινού ανάπτυξη των αγορών γίνεται όλο και ταχύτερη (Ευρωπαϊκή Ενωση, Mercosur, Nafta κ.λπ.). Μια αγορά όπως η Ελλάδα έχει μόνο περιορισμένη απορροφητικότητα και η εξάρτηση από τη μεγάλη ύφεση είναι επικίνδυνη. Προ των πυλών της Ευρώπης, ιδιαίτερα όμως επίσης στις υπερπόντιες αγορές, υπάρχουν δυνατότητες πωλήσεων. Μέσω της χρησιμοποίησης αυτών των αγορών η εξάρτηση από την τοπική ύφεση απολύτως θα περιοριστεί. Η γνώση και η εμπειρία από τη δραστηριότητα στις ξένες αγορές συχνά χαρακτηρίζει ένα πρόσημο υγιούς επιχείρησης που οδηγεί στην απόκτηση περαιτέρω δυνητικών πελατών. Μπορούν να αποκτηθούν ιδέες από τις ξένες αγορές, οι οποίες είναι δυνατό να οδηγήσουν σε νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, κάτι που δημιουργεί ευκαιρίες πωλήσεων. Οσο πιο γρήγορα αντιδρά μια επιχείρηση στην παγκοσμιοποίηση, τόσο πιο εύκολα μπορεί να αντιμετωπίσει τους μελλοντικούς ανταγωνιστές. Ενα βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη των εξαγωγών των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι το Διαδίκτυο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια υγιή εξαγωγική επιχείρηση, όπου σύμφωνα με διεθνείς στατιστικές το ποσοστό των εξαγωγών στον κύκλο εργασιών ανέρχεται σε 30-40%.

Οι εξαγωγές με τη βοήθεια του Διαδικτύου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνδέονται, όμως, με ευκαιρίες και προβλήματα. Μερικές από τις ευκαιρίες είναι:

• Η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και το καλύτερο δέσιμο με τον πελάτη.

• Η γρηγορότερη αντίδραση στις συνθήκες της αγοράς.

• Η ευκολότερη και αποτελεσματικότερη δικτύωση και συνεπώς οι ευκολότερες και αποτελεσματικότερες σχέσεις με τους πελάτες και τους μεσάζοντες.

• Η επιβίωση σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

• Το χαμηλότερο κόστος στις πωλήσεις και στη διευθέτηση των παραγγελιών.

• Η αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας.

• Οι καλύτερες ευκαιρίες για την κατάκτηση χασμάτων της αγοράς. Οι ευκαιρίες όμως αυτές συνδέονται με την αύξηση των επιχειρηματικών κινδύνων και τις κατάλληλες γνώσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει το Διαδίκτυο, δηλαδή να βρεθούν στελέχη με συγκεκριμένες ικανότητες, προκειμένου να φέρουν εις πέρας την υλοποίηση των εξαγωγών. Ποια είναι, όμως, η στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί στο Διαδίκτυο; Κατ’ αρχάς είναι η μεταβίβαση πληροφοριών στους μεσάζοντες και στις περισσότερες περιπτώσεις η μη άμεση πώληση στους τελικούς καταναλωτές. Η χρησιμοποίηση περισσότερων γλωσσών στην επικοινωνία και η υποστήριξη της πώλησης μέσω της δυνατότητας παραγγελιών στο Διαδίκτυο από τους μεσάζοντες. Επίσης είναι η ετοιμότητα και τα εργαλεία υποστήριξης για την πώληση των προϊόντων. Αυτό προϋποθέτει παρουσίαση των προϊόντων με όλα τα χαρακτηριστικά τους και τη δημιουργία ενός κέντρου εξυπηρέτησης στο Διαδίκτυο, καθώς και την κατάλληλη ανάπτυξη εγγράφων παραγγελιών στο Διαδίκτυο. Μόνο με ένα σαφή καθορισμό των στόχων και τον προσανατολισμό στον πελάτη μπορούν να ληφθούν θεμελιωμένες αποφάσεις σχετικά με τα περιεχόμενα και το ντιζάιν της ιστοσελίδας.

Σχετικά με τον προσανατολισμό στον πελάτη, προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα:

• Γιατί πρέπει ένας επιχειρηματικός συνεργάτης να ασχοληθεί με την ιστοσελίδα μας;

• Γιατί πρέπει οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να ασχοληθούν πάλι με αυτήν;

• Ποια χρησιμότητα δημιουργούμε εμείς με την ιστοσελίδα μας στους πελάτες και στους συνεργάτες;

• Καθιστούμε εύκολο στους πελάτες να αναπτύξουν επιχειρηματικές σχέσεις μαζί μας;

• Προσφέρει η ιστοσελίδα μας σημαντικές και κατά κανόνα τακτικά επίκαιρες πληροφορίες;

• Υποκινούμε τους συνεργάτες στην ανάπτυξη διαλόγου;

• Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε γρήγορα και αξιόπιστα σε ερωτήσεις πελατών.

• Πότε προβλέπεται η αξιολόγηση και η συνεκτίμηση της επιτυχίας, καθώς και η επικαιροποίηση της στρατηγικής; (Αυτό σημαίνει μέσω της προσαρμογής της ιστοσελίδας σε νέους κύκλους πελατών, χρησιμοποίηση επιπρόσθετων εργαλείων του ηλεκτρονικού εμπορίου ή μέσω της συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις.)

Για όλα τα παραπάνω προσφέρονται οι παρακάτω πρακτικές δυνατότητες της χρησιμοποίησης του Διαδικτύου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

• Εμφάνιση στο Διαδίκτυο σχετική με την εξαγωγική αγορά.

• Δυνατότητες παραγγελίας για πληροφορίες και προϊόντα.

• Ατομική διαμόρφωση προϊόντων.

• Δυνατότητα επαναδηλώσεων των πελατών για δική μας πρωτογενή έρευνα αγοράς.

• Εντατική δευτερογενής έρευνα αγοράς.

• Ατομική εξυπηρέτηση πελατών και εμπόρων.

• Μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Εξυπηρέτηση και εξ αποστάσεως συμβουλές.

• Τιμοκατάλογοι και κατηγορίες δαπανών.

• Δημιουργία κοινοτήτων για επιχειρηματικούς συνεργάτες και πελάτες.ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Ομότιμος καθηγητής Μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ