Επενδύσεις 358 εκατ. πραγματοποίησε η Πανγαία το 2014

Συνολικές επενδύσεις 358 εκατ. ευρώ, για την απόκτηση 62 ακινήτων, πραγματοποίησε κατά το 2014 ο όμιλος της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ, διευρύνοντας σημαντικά το χαρτοφυλάκιό της, με απώτερο στόχο, όχι μόνο τη μεγιστοποίηση των εσόδων, αλλά και τη μεγαλύτερη διασπορά των μισθωτών.
 
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της εταιρείας, στο τέλος του 2014, το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων αριθμούσε πλέον 314 ακίνητα (γραφεία, καταστήματα και τραπεζικά υποκαταστήματα), συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 847.000 τ.μ., έναντι 252 ακινήτων το 2013. Η δε εύλογη αξία των ακινήτων εκτινάχθηκε σε 1,4 δισ. ευρώ, έναντι 930 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, το ποσοστό των εσόδων που αντιστοιχούν σε ενοίκια που λαμβάνει η εταιρεία από την Εθνική Τράπεζα έχουν πλέον περιοριστεί σημαντικά σε 64,2%, έναντι 88% στο τέλος του 2013.
 

Η προσθήκη νέων ακινήτων, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών στην αγορά, οδήγησαν στην εκτόξευση της κερδοφορίας της εταιρείας. Ειδικότερα, η Πανγαία εμφάνισε καθαρά κέρδη ύψους 177,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 25,6 εκατ. ευρώ κατά το 2013. Η μεταστροφή αυτή οφείλεται, εν πολλοίς, στην αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας στην εύλογη αξία, καθώς το 2014 προέκυψε κέρδος 98,65 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 102 εκατ. ευρώ το 2013. Σύμφωνα με τη διοίκηση, «το καθαρό κέρδος από την αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία αντικατοπτρίζει τη μεταβολή της ελληνικής αγοράς εμπορικών ακινήτων, η οποία ήταν ανοδική κατά το εννιάμηνο του 2014, ενώ κατά το τέταρτο τρίμηνο καταγράφηκε στάση αναμονής». Πάντως, ακόμα κι αν δεν υπολογιστεί το κέρδος από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, η εταιρεία κινήθηκε ανοδικά έναντι του 2013. Ειδικότερα, τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 14,8% σε 87,9 εκατ. ευρώ, έναντι 76,5 εκατ. ευρώ το 2013.

Μια από τις πιο πρόσφατες κινήσεις και ταυτόχρονα από τις μεγαλύτερες, που δεν αντικατοπτρίστηκε στα αποτελέσματα του 2014, αφορά στη σύναψη συμφωνίας για την απόκτηση ενός χαρτοφυλακίου 88 εμπορικών ακινήτων στην Ιταλία, αντί τιμήματος ύψους 167,3 εκατ. ευρώ. Πρόκειται κυρίως για γραφεία και καταστήματα, ιδιοκτησίας τράπεζας, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται στη Βόρεια Ιταλία. Βάσει της σχετικής συμφωνίας, η εν λόγω τράπεζα θα τα μισθώσει με βάση συμβάσεις μέσης διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ