Η Kleemann απορροφά την θυγατρική της Moda Lift

Την απόφαση της να προχωρήσει ως μοναδική μέτοχος, στη συγχώνευση της με την θυγατρική της εταιρεία στην Ελλάδα Moda Lift ΑΒΕΕ, απορροφώντας την, ανακοίνωσε η Kleemann.

Η θυγατρική είχε αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία ειδικών ανελκυστήρων για την ελληνική αγορά. «Η κατακόρυφη αύξηση της δραστηριότητας του ομίλου στη διεθνή αγορά, όπου πραγματοποιείται σήμερα περίπου το 90% των πωλήσεων, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, επιβάλλουν την προσαρμογή της δομής του ομίλου στα νέα δεδομένα» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Με την προτεινόμενη συγχώνευση, οι πόροι της απορροφώμενης εταιρείας, θα αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα από την απορροφούσα δημιουργώντας συνέργειες και ενδυναμώνοντας περαιτέρω την παραγωγική της δυναμικότητα».

voria.gr