Φωτοβολταϊκά: Ξεπαγώνουν οι συμβάσεις συμψηφισμού

Αιτήσεις για φωτοβολταϊκά που θα λειτουργούν με συμβάσεις συμψηφισμού θα δέχεται ο ΔΕΔΔΗΕ από τις 8 Μαίου. Ποια τα όρια ισχύος σε νησιά και ηπειρωτική χώρα. Τα πλεονεκτήματα και ποιους ενδιαφέρει περισσότερο.

Από τις οκτώ Μαΐου, θα δέχεται ο ΔΕΔΔΗΕ αιτήσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).

Την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού ανέμεναν εδώ και πολλούς μήνες οι επιχειρήσεις που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά, καθώς θεωρούν ότι θα δώσουν ώθηση σε μια αγορά η οποία μετά το «μπουμ» του 2012-13 έχει πλέον νεκρώσει.

Η υπουργική απόφαση που προβλέπει τις λεπτομέρειες και τους όρους για τις σχετικές συμβάσεις, έχει ήδη υπογραφεί από την 31 Δεκεμβρίου του 2014σε εφαρμογή του νόμου 4001 του 2011. Ωστόσο απαιτήθηκαν πάνω από 3,5 χρόνια έως ότου γίνουν οι μελέτες, γνωμοδοτήσεις και εισηγήσεις από τους διαχειριστές και τη ΡΑΕ, προκειμένου να καταλήξουν στους τελικούς όρους.

Σύμφωνα με το ΔΕΔΔΗΕ σε πρώτη φάση τα Γραφεία Περιοχής θα δέχονται αιτήματα μόνο για φωτοβολταϊκά που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο χαμηλής τάσης. Αυτά μπορούν να αφορούν είτε νέες εγκαταστάσεις για τις οποίες οι συμβάσεις ενεργειακού συμψηφισμού, θα είναι 25ετούς διάρκειας, είτε μετατροπή συμβάσεων για φωτοβολταϊκά σε στέγες και για για το εναπομένον χρονικό διάστημα της αρχικής σύμβασης έως τη συμπλήρωση των 25 χρόνων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τις συμβάσεις συμψηφισμού, ο καταναλωτής εξασφαλίζει σταθερό κόστος 25ετίας (κόστος εγκατάστασης κυρίως, καθώς η συντήρηση έχει ελάχιστο κόστος) για όση ενέργεια παράγει το φωτοβολταϊκό και η οποία συμψηφίζεται με την ενέργεια που καταναλίσκει συνολικά. Όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, οι συμβάσεις αυτού του είδους προσφέρουν πλεονεκτήματα σε επιχειρήσεις βιομηχανικές ή εμπορικές που διαθέτουν κατάλληλες επιφάνειες για εγκατάσταση μονάδων με ισχύ έως 20 κιλοβάτ.

Τέλος αναφορικά με την ισχύ που μπορούν να έχουν οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι αυτή μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 κιλοβάτ ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς Φωτοβολταϊκού ≤ 0,5 x Συμφωνημένη Ισχύ Κατανάλωσης), εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ορίου των 20 κιλοβάτ.

Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.

Στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, η ισχύς των συστημάτων που εγκαθίστανται μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10 κιλοβάτ και ειδικά για την Κρήτη μέχρι 20 κιλοβάτ, ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 10 ή των 20 κιλοβάτ. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει το 100% επί της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης για κοινωφελή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Ειδικότερα στην Πελοπόννησο και στο τμήμα της Εύβοιας νοτίως του Αλιβερίου, καθώς και στα νησιά Άνδρο και Τήνο, επί του παρόντος θα γίνονται δεκτά αιτήματα με μέγιστη ισχύ 20 κιλοβάτ.

euro2day.gr