ΟΟΣΑ: Διαρθρωτικά μέτρα για επιτάχυνση της παγκόσμιας οικονομίας

Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να επαφίενται αποκλειστικά στον χαμηλό πληθωρισμό και στη χαλαρή νομισματική πολιτική ώστε να εξασφαλίσουν όρους ανάπτυξης των οικονομιών τους και να ενισχύσουν την απασχόληση, μολονότι οι προοπτικές ανάπτυξης των μεγαλυτέρων οικονομιών βελτιώνονται, εκτιμά ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, με εξαμηνιαία έκθεση που παρουσίασε σήμερα.

Η ανάπτυξη παραμένει πολύ ισχνή ώστε να «επιδιορθώσει και να ενεργοποιήσει την αγορά εργασίας», επισημαίνει, τονίζοντας ότι «ανώμαλα χαμηλός πληθωρισμός και επιτόκια δημιουργούν τον κίνδυνο χρηματοοικονομικής αστάθειας, καθώς αναλαμβάνονται υπέρμετροι κίνδυνοι στη βάση της (περιρρέουσας) ρευστότητας και όχι ως αποτέλεσμα των θεμελιωδών» στοιχείων της οικονομίας.
 

Οι κεντρικές τράπεζες θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξη, όμως ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί κατά της αποκλειστικής χρήσης μέτρων νομισματικής πολιτικής.

«Μια περισσότερο ισορροπημένη προσέγγιση από πλευράς πολιτικής είναι απαραίτητη, με δημοσιονομικά και, ειδικά, διαρθρωτικά μέτρα, παρέχοντας συνέργειες στην νομισματική πολιτική».

Πάντως, ο ΟΟΣΑ επιβεβαίωσε την πρόβλεψή του περί ανάπτυξης 3,1% εφέτος στην αμερικανική οικονομία και 3,0% το 2016, ενώ αναθεώρησε επί τα βελτίω τις προβλέψεις του για την ευρωζώνη, την Ινδία, και την Ιαπωνία.

Η πρόβλεψη ανάπτυξης της ευρωζώνη είναι για εφέτος 1,4% και 2,0% το 2016, σε αμφότερες τις περιπτώσεις κατά 0,3% υψηλότερα από ότι προβλεπόταν στην τελευταία έκθεση, τον Νοέμβριο του 2014, εξαιτίας της θετικότερης του αναμενομένου επίδοσης της γερμανικής οικονομίας.

Η πρόβλεψη για την Ιαπωνία αναθεωρήθηκε στο 1,0% εφέτος και 1,4% το 2016, με αύξηση 0,2% και 0,4%, αντίστοιχα.
Για την Ινδία ο ΟΟΣΑ προβλέψει αύξηση του ΑΕΠ κατά 7,7% το 2015 ήτοι 1,3% υψηλότερα του προβλεπομένου, ενώ για την Κίνα υπήρξε μείωση της πρόβλεψης περί ανάπτυξης κατά 0,1% στο 7,0% το 2015.

«Η Ινδία αναμένεται να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία το 2015-16, ξεπερνώντας την Κίνα», σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο οποίος προβλέψει άνοδο ΑΕΠ 8,0% το 2016 για την Κίνα.

Συνολικά, για τις οικονομίες που αποτελούν το 70% της παγκόσμιας οικονομίας: τις ΗΠΑ, ευρωζώνη, Ιαπωνία, Βρετανία, Καναδά, Κίνα, Ινδία και Βραζιλία, ο ΟΟΣΑ εκτιμά αύξηση ΑΕΠ το 2015 κατά 4,0%.