Πτώση 2,6% στον τζίρο του λιανεμπορίου τον Ιανουάριο

Μείωση 2,6% εμφάνισε ο δείκτης κύκλου εργασιών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2015, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2014, ενώ σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2014 σημείωσε μείωση κατά 18,7%.
Ο δείκτης όγκου, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2015, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2014, σημείωσε μείωση κατά 0,1% και σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2014 σημείωσε μείωση κατά 16,9%. 
 

Η εξέλιξη των ανωτέρω δεικτών, εποχικά διορθωμένων ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων (πχ έναρξη σχολικής περιόδου, θρησκευτικές εορτές, τουριστική περίοδος κλπ) έχει ως εξής:

Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης κύκλου εργασιών, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2015, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2014, σημείωσε μείωση κατά 2,2%, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2014 σημείωσε αύξηση κατά 0,4%.

Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης όγκου, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2015, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2014, σημείωσε αύξηση κατά 0,2%, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2014 σημείωσε αύξηση κατά 0,3%.