Κορρές: Υπερδιπλασίασε τις πωλήσεις εξωτερικού το 2015

Με σημαντική αύξηση στις πωλήσεις, διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης στη λειτουργική κερδοφορία και υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές έκλεισε το 2014 για τον όμιλο ΚΟΡΡΕ.


Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 29%, στα 50,6 εκατ. ευρώ από 39,2εκατ. ευρώ το 2013, αποτέλεσμα της εξαιρετικά θετικής πορείας όλων των στρατηγικών αγορών.


Στο εξωτερικό, ο όμιλος διπλασίασε (+108%) τις πωλήσεις του, αποτέλεσμα της επιτυχημένης δραστηριότητάς του στην Αμερική, αλλά και της ενισχυμένης απόδοσης των αγορών προτεραιότητας στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, συνολική ανάπτυξη 49% παρουσίασαν οι αγορές της Γερμανίας, Αγγλίας, Ισπανίας, Γαλλίας και Σκανδιναβικών χωρών.

Παράλληλα, ανάπτυξη της τάξεως του 2% παρουσίασαν και οι πωλήσεις στην Ελλάδα, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), εάν αφαιρεθεί η επίπτωση του έκτακτου κόστους αναδιοργάνωσης, αυξήθηκαν κατά 16% στα 8,1εκατ. ευρώ το 2014 από 7 εκατ. ευρώ το 2013, λόγω της αύξησης των πωλήσεων και της σταθερά θετικής απόδοσης της συνολικής δραστηριότητας του ομίλου.

Τα EBITD, μετά την αφαίρεση και του παραπάνω κόστους αναδιοργάνωσης, παρουσίασαν αύξηση +27%, φτάνοντας στα 5,1εκατ. ευρώ από 4 εκατ. ευρώ το 2013.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν στα 8,4 εκατ. ευρώ το 2014 από 7,7εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας τα αποτελέσματα της βελτίωσης της λειτουργικής κερδοφορίας ενώ παράλληλα επιτεύχθηκε περαιτέρω μείωση καθαρού δανεισμού.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ήταν σημαντικά βελτιωμένα, ανήλθαν σε -1,9 εκατ. ευρώ από -4,5 εκατ. ευρώ το 2013. Στην περίπτωση εξαίρεσης του παραπάνω έκτακτου κόστους αναδιοργάνωσης, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας θα είχαν θετικό πρόσημο.

Για το 2015, ο όμιλος στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη και αύξηση της συμμετοχής των διεθνών αγορών στις πωλήσεις του. Κύριοι μοχλοί ανάπτυξης θα είναι η δυναμική παρουσία στη Βόρεια Αμερική και στις στοχευμένες αγορές στην Ευρώπη. Η είσοδος στη Λατινική Αμερική, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με τη AVON, θα αποτελέσει τη πιο σημαντική νέα αγορά για τον όμιλο το 2015.

voria.gr