Θέσεις του ΕΒΕΠ για την επιχειρηματικότητα στη νησιωτική Ελλάδα

Με επιστολή του στον νέο Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Βασίλης Κορκίδης, ενημερώνει για ζητήματα αρμοδιότητάς του που αφορούν στην επιχειρηματική κοινότητα της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, μεταξύ των οποίων το ζωτικής σημασίας θέμα της επιχειρηματικότητας στη νησιωτική Ελλάδα.


Σύμφωνα με έρευνες, διαβουλεύσεις και επισκέψεις το Ε.Β.Ε.Π., διαμόρφωσε μία σειρά από προτάσεις, τις οποίες απέστειλε ως επίσημο κείμενο θέσεων για την ανοικτή συνεδρίαση του INSULEUR, στις 5 Ιουλίου, στις Βρυξέλλες. Τα σημεία αναφοράς που επελέγησαν στόχο έχουν την ενίσχυση του εμπορίου σε νησιωτικούς τουριστικούς προορισμούς και, γενικότερα,τη στήριξη της Νησιωτικής Ελλάδας.

Όλες οι πολιτικές και τα μέτρα που προτείνονται, στοχεύουν στην προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού για την ισόρροπη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των νησιών μας σε εθνικό, αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκής- εσωτερικής αγοράς, σύμφωνα με τους όρους και τις κατηγορίες που περιλαμβάνει η Συνθήκη της Λισαβόνας και τους στόχους της Διακήρυξης του Αιγαίου για την εδαφική συνοχή και τη νησιωτικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, υιοθετώντας πλήρως τα συμπεράσματα και τα πορίσματα των διαφόρων Συνεδρίων, υπενθυμίζει την ανάγκη εναλλακτικού τρόπου εφαρμογής του περίφημου "θαλάσσιου μεταφορικού ισοδύναμου", κατά το οποίο οι προσφερόμενες υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών πρέπει να συγκλίνουν με τις υπηρεσίες των χερσαίων μεταφορών, όσον αφορά στην οικονομική επιβάρυνση του χρήστη, τη χρονική διάρκεια του ταξιδιού και την προσφερόμενη ποιότητα.

Τα κυριότερα σημεία των θέσεων και προτάσεων του Ε.Β.Ε.Π. για τη νησιωτική Ελλάδα, επιγραμματικά, είναι τα ακόλουθα:
 • Επιστροφή του ανθρώπινου δυναμικού στα νησιά μας με οικονομικά κίνητρα ως μοχλό ανάπτυξης.
 • Μετεγκατάσταση υπηρεσιών ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ στα νησιωτικά Επιμελητήρια και μετατροπή των Επιμελητηρίων σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων και Επιχειρήσεων (ΚΕΦΕ).
 • Διατήρηση των απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών και συστέγαση σε ιδιόκτητα κτήρια της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εξοικονόμηση πόρων.
 • Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αντιμετώπιση του φαινομένου της εποχικής απασχόλησης.
 • Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού π.χ. πολιτιστικός, αθλητικός, θεραπευτικός, συνεδριακός, θρησκευτικός, οικολογικός, ιατρικός, ναυτοτουρισμός κ.α.
 • Αποτελεσματικότερο νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του παραεμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου) και λαθρεμπορίου. Η ενεργός συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος αποδίδει θετικά στον περιορισμό του εν λόγω φαινομένου.
 • Υπηρεσίες Υγείας και επαρκές προσωπικό (ιατρικό και νοσηλευτικό) στα Κέντρα Υγείας των νησιών.
 • Μείωση των εργοδοτικών εισφορών, στα ευρωπαϊκά επίπεδα.
 • Ενίσχυση των δρομολογίων των άγονων γραμμών σε ετήσια βάση.
 • Ανάγκη εφαρμογής παροχών στους νησιώτες αντίστοιχων του θαλάσσιου μεταφορικού ισοδύναμου, κατά το οποίο οι προσφερόμενες υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών πρέπει να συγκλίνουν με τις υπηρεσίες των χερσαίων μεταφορών, όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση του χρήστη, τη χρονική διάρκεια του ταξιδιού και την προσφερόμενη ποιότητα.
 • Μείωση του ΦΠΑ στα εισιτήρια της ακτοπλοΐας στα επίπεδα του τουριστικού πακέτου των ξενοδοχειακών καταλυμάτων του 6,5%.
 • Διατήρηση του αφορολόγητου για τους κατοίκους νησιών με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους.
 • Διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά.
 • Μείωση κατά 5 μονάδες των συντελεστών φορολόγησης των εποχιακών εμπορικών καταστημάτων στα νησιά και κατά 10 μονάδες όσων λειτουργούν όλο το χρόνο.
 • Καθιέρωση ειδικού καθεστώτος ασφαλιστικών εισφορών και άμεσης φορολόγησης, στις νεοσύστατες επιχειρήσεις στα νησιά για μία πενταετία.
 • Απαλλαγή της νησιωτικής επιχειρηματικότητας από παρωχημένους θεσμούς, όπως η υποχρέωση αναγγελίας των συμβάσεων αγοράς ή μίσθωσης ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές, με ποινή την εγκυρότητά τους.
 • Ενίσχυση των πρωτοβουλιών αξιοποίησης επισκεπτών "Summer Shopping Agora" κατά την τουριστική περίοδο, με στόχο την προβολή της ποιοτικής υπεροχής των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών των νησιών μας. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες είναι οι: «Summer, Sun, Sea & Shopping», «Open-street Malls» και «Agoragate: Η Ελλάδα σπίτι σας».
 • Αναβάθμιση των τουριστικών εμπορικών αγορών στα νησιωτική Ελλάδα.
 • Διενέργεια έρευνας με θέμα το Εμπόριο και τον Τουρισμό σε δημοφιλείς νησιωτικούς τουριστικούς προορισμούς.
 • Συνέχιση της Δράσης του ΕΣΠΑ τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 στα πλαίσια του ΣΕΣ για την ενίσχυση της νησιωτικής τουριστικής επιχειρηματικότητας.
 • Χρηματοδότηση της νησιωτικής τουριστικής επιχειρηματικότητας, με ευνοϊκούς όρους - μέσω του ΕΤΕΑΝ, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στα νησιά.
 • Παροχή "μικρό-δανείων" ύψους από 7.500 έως 25.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης και χρηματοδότηση "start ups", με περίοδο χάριτος αποπληρωμής και σταθερό επιτόκιο.
 • Προβολή και Προώθηση νησιωτικών παραδοσιακών προϊόντων με την δημιουργία brand name του κάθε νησιού και στόχο τις μικροεξαγωγές.