Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης με θέμα: «Διεθνές Εμπόριο και Εξαγωγές στην πράξη»

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου προγραμματίζει την υλοποίηση ενός ακόμη προγράμματος κατάρτισης με θέμα : «Διεθνές Εμπόριο και Εξαγωγές στην πράξη».

Το πρόγραμμα ξεκινά την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013 και πρόκειται να τελειώσει το Σάββατο 27 Ιουλίου 2013.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ένταξης στο Πρόγραμμα:
  • Αίτηση συμμετοχής
  • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος
  • Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
  • Πρόσφατη φωτογραφία
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων
Μπορείτε να βρείτε την αίτηση συμμετοχής εδώ καθώς και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

epixeiro.gr