Όλες οι αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Αναδρομικά, για τα εισοδήματα του 2012, θα εφαρμοστεί ο φόρος πολυτελείας σε Ι.Χ. μεγάλου κυβισμού, αεροσκάφη, ελικόπτερα, πισίνες και σκάφη, ενώ ειδικά για φέτος θα ταχυδρομηθεί στους φορολογουμένους με ξεχωριστό εκκαθαριστικό από αυτό του φόρου εισοδήματος.

Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή με στόχο την ικανοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων και στο πλαίσιο της προσπάθειας να πειστούν οι εταίροι να δώσουν το «πράσινο φως» για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, από το 23% στο 13%, από την 1η Αυγούστου.

Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης του Ιουλίου, εισάγεται προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Η πρώτη ανάγνωση του πολυνομοσχεδίου θα ολοκληρωθεί στην κοινοβουλευτική επιτροπή, την Παρασκευή, ενώ η δεύτερη ανάγνωση θα πραγματοποιηθεί, το πιθανότερο, τη Δευτέρα. Στη συνέχεια, η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να ενταχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη και να τεθεί σε ονομαστική ψηφοφορία την επομένη, δηλαδή την Τετάρτη 17 Ιουλίου.

Λόγω των έντονων, πάντως, αντιδράσεων που προκλήθηκαν για αρκετές από τις διατάξεις του αρχικού σχεδίου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έκανε «στροφή», με αποτέλεσμα να μειωθεί ο συντελεστής φορολόγησης για ποσά αποζημιώσεων από 100.000 έως 150.000 ευρώ σε 20% από 25% που ήταν στο προσχέδιο του ΚΦΕ, ενώ επανέφερε την προκαταβολή φόρου από τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε. στο 55% από 80% που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο του ΚΦΕ.

Με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εξάλλου, καταργείται το μέτρο συλλογής των αποδείξεων από το 2014, αφού καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση των φορολογουμένων να καλύπτουν το 25% των ετησίων εισοδημάτων τους μέχρι τις 60.000 ευρώ με την αξία αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που έχουν συλλέξει, ενώ, με τη δυνατότητα που παρέχεται πλέον στον εκάστοτε υπουργό Οικονομικών να καθορίζει κάθε χρόνο το σύστημα υπολογισμού της παρακράτησης φόρου, ανοίγει ο δρόμος για τη θέσπιση νέας κλίμακας από τις αρχές του 2014 και με συντελεστές οι οποίοι αναμένεται να κυμαίνονται από 1% ως και 42% (κλιμακωτά) στις αποδοχές άνω των 800 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πολυνομοσχέδιο θέτει το νέο πλαίσιο για τον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2014, ενώ επικεντρώνεται και στον τρόπο φορολόγησης των επιχειρήσεων, καθώς ξεκαθαρίζει και ποιες δαπάνες δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από την εφορία.

Αναδρομική «πολυτέλεια»

«Λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων και υλοποίησης του προϋπολογισμού, κρίνεται σκόπιμο οι διατάξεις για την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης να έχουν προγενέστερη εφαρμογή από το οικονομικό έτος 2013, αντί του 2014 που είχε αρχικά προβλεφθεί. Επίσης, λόγω της αδυναμίας συμβεβαίωσής του με το φόρο εισοδήματος στο ίδιο εκκαθαριστικό κατά το τρέχον οικονομικό έτος, ρυθμίζεται νομοθετικά η ξεχωριστή βεβαίωσή του ειδικά για το οικονομικό έτος 2013».

Με τον τρόπο αυτόν, δικαιολογείται στην Αιτιολογική Εκθεση του πολυνομοσχεδίου η αναδρομική επιβολή φόρου πολυτελείας σε Ι.Χ., πισίνες, σκάφη κ.λπ., από φέτος και όχι από το 2014, γεγονός που σημαίνει ότι δεκάδες χιλιάδες θα είναι οι φορολογούμενοι οι οποίοι, πέρα από τα φουσκωμένα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος που θα λάβουν, καθώς και τα «χαράτσια» των ακινήτων που καλούνται φέτος να πληρώσουν, θα υποχρεωθούν να βάλουν ακόμη βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για να κλείσουν τη «μαύρη τρύπα» των εσόδων, ενδεχομένως δε για να παράσχουν άλλοθι στην πολυπόθητη για την κυβέρνηση μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το νόμο 4111/2013, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης επιβάλλεται στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης και υπολογίζεται αναλυτικά ως εξής:

i) Για επιβατικά αυτοκίνητα από χίλια εννιακόσια είκοσι εννέα (1.929) κυβικά εκατοστά έως δυόμισι χιλιάδες (2.500) κυβικά, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

ii) Για επιβατικά αυτοκίνητα από δυόμισι χιλιάδες (2.500) κυβικά εκατοστά και άνω, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

iii) Για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

iv) Για δεξαμενές κολύμβησης, εσωτερικές και εξωτερικές, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Επιχειρηματικές δαπάνες

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Φορολογικοί συντελεστές ανά κατηγορία

Στο πολυνομοσχέδιο καθορίζονται φορολογικοί συντελεστές ανάλογα με την κατηγορία εισοδήματος:
  • Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή 10%.
  • Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή 15%.
  • Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή 20%.
  • Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται με συντελεστή 11% εφόσον ανέρχεται μέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ και με συντελεστή 33% για ποσά άνω των 12.001 ευρώ.
  • Το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται με συντελεστή 15%.
  • Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή 26%.
  • Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή 13%.

Συντελεστές παρακράτησης

Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου που ισχύουν είναι οι:
α) για μερίσματα 10%.

β) για τόκους 15%.

γ) για δικαιώματα (royalties) και λοιπές πληρωμές 20%.

δ) για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες 20%. Κατ’ εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι 3% επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος.

ε) για το ασφάλισμα που καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής 15%. Για το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ είναι 10% και για τα ποσά που υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ ανέρχεται σε 20%. Οι συντελεστές αυτοί αυξάνονται 50% σε περίπτωση είσπραξης από το δικαιούχο πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος του.

«Ανοιγμα» της αγοράς πετρελαιοειδών

Η πλήρης απελευθέρωση της εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών, με άρση όλων των περιορισμών που εξακολουθούν έως σήμερα να υφίστανται, περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο με τις διατάξεις για τα προαπαιτούμενα του μνημονίου, το οποίο προωθείται στην Εθνική Αντιπροσωπεία ως συνέχεια της συμφωνίας με την τρόικα. Μεταξύ άλλων, παρέχεται δυνατότητα στα βυτιοφόρα, ακόμα και αν δεν ανήκουν σε προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες, να μεταφέρουν καύσιμα, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Μειώνονται, εξάλλου, τα ελάχιστα όρια όσον αφορά το απαιτούμενο εταιρικό κεφάλαιο, για να δοθεί η δυνατότητα σε εταιρείες με μικρότερα ελάχιστα όρια εταιρικού κεφαλαίου να αποκτήσουν άδεια εμπορίας. Σημειώνεται πως τα όρια κλιμακώνονται ανάλογα με τις πωλήσεις πετρελαιοειδών το προηγούμενο έτος. Επιτρέπεται, παράλληλα, η λειτουργία αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων που τροφοδοτούνται με βυτιοφόρα οχήματα, εφόσον δεν είναι εφικτή η σύνδεση μέσω αγωγών από θαλάσσης ή με σιδηροδρομικό δίκτυο.

naftemporiki.gr