Ημερίδα με θέμα: Βιονέργεια & Ενεργειακή Απόδοση – Προοπτικές & Λύσεις για τη Δυτική Μακεδονία

Κεντρικός στόχος του MARIE είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στην περιοχή της Μεσογείου μέσα από τη διαμόρφωση των κατάλληλων οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συνθηκών και προτείνοντας την εφαρμογή νέων πολιτικών και προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Πρόγραμμα «MED» είναι διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εργαλείο περιφερειακής πολιτικής. Το Πρόγραμμα υλοποιεί έργα, που βασίζονται σε διακρατικές συνεργασίες και στόχο έχουν την ικανοποίηση των θεματικών προγραμματικών προτεραιοτήτων στο μεσογειακό χώρο.

Πρόγραμμα MARIE 

Στο έργο MARIE, που είναι ένα από τα στρατηγικής σημασίας έργα του Προγράμματος MED, συμμετέχει η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, μαζί με άλλους 21 εταίρους από 9 Ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου και με επικεφαλή εταίρο την Περιφέρεια της Καταλονίας.

Πρόγραμμα PROFORBIOMED

Το έργο PROFORBIOMED είναι επίσης ένα στρατηγικό έργο του Προγράμματος MED, στα πλαίσια του Στόχου »Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας».

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δύο προγραμμάτων η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνδιοργανώνει μία ημερίδα με θέμα:»Βιονέργεια και Ενεργιακή απόδοση – προοπτική και λύσεις για τη Δυτική Μακεδονία ενώ παράλληλα θα υπογραφεί το καταστατικό του «Cluster Βιοενέργειας & περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013, στις 11:00 π.μ. στο αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Καραμανλής»της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης.
anko-eunet.gr