Απαιτούνται οικοδομικές άδειες για πισίνες και περιφράξεις

Σειρά τροποποιήσεων στον ήδη πολυ-τροποποιημένο νέο οικοδομικό κανονισμό, αλλά και στη νομοθεσία περί έκδοσης οικοδομικών αδειών περιλαμβάνεται σε χωριστό κεφάλαιο του σχεδίου νόμου. Πιο συγκεκριμένα:

1. Αλλάζουν οι κατηγορίες εργασιών για τις οποίες απαιτείται άδεια δόμησης. Πιο συγκεκριμένα, επανέρχεται η απαίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας για την ανέγερση πισίνας και περιφράξεων.

2. Αντίστοιχα, απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για την τοποθέτηση ικριωμάτων (μέχρι σήμερα απαιτούνταν οικοδομική άδεια), την τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων, την πραγματοποίηση εκσκαφών για καλώδια σε οικόπεδα πρατηρίων υγρών καυσίμων, την πραγματοποίηση εργασιών τοποθέτησης προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων, για την επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπινάκων για λόγους ενεργειακής αναβάθμισης και τη δημιουργία δεξαμενής νερού ή πισίνας έως 50 τ.μ. (δεν απαιτούνταν άδεια).

Τέλος, για την αντικατάσταση στέγης, εφόσον η νέα στέγη έχει τις ίδιες διαστάσεις και δεν μεταβάλλει τον όγκο και το ύψος του κτιρίου.

3. Τροποποιείται το πλαίσιο περί Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομικών Θεμάτων. Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις των νησιωτικών περιοχών και της κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης, τα συμβούλια αυτά δημιουργούνται στα αντίστοιχα υπουργεία (Μακεδονίας- Θράκης και Ναυτιλίας και Αιγαίου). Στην υπόλοιπη χώρα τα αρχιτεκτονικά ζητήματα που προκύπτουν θα επιλύονται από «Συμβούλια Αρχιτεκτονικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων» στην έδρα κάθε περιφέρειας.

4. Γίνονται μικρές βελτιώσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτών Ελεγκτών Δόμησης. Για παράδειγμα, αν δεν γίνουν οι αυτοψίες που προβλέπονται κατά την ανέγερση μιας οικοδομής, τότε πρέπει να επιβάλλεται άμεση διακοπή των οικοδομικών εργασιών.

5. Τέλος, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται ειδική ρύθμιση για νόμιμα κτίρια κοινής ωφελείας που βρίσκονται σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου. Όπως αναφέρεται, τα κτίρια αυτά μπορούν να εκσυγχρονιστούν και να επεκταθούν, αν εξακολουθούν να έχουν τη χρήση κοινής ωφελείας για την οποία ανεγέρθηκαν και είχαν υπόλοιπο συντελεστή, πριν ισχύσουν οι πολεοδομικοί περιορισμοί των ΖΟΕ. Υπενθυμίζεται ότι σε νομοσχέδιο για το κτηματολόγιο προστέθηκε ρύθμιση που καθιστά ανίσχυρους τους πολεοδομικούς περιορισμούς που επιβάλλουν ΓΠΣ, ΖΟΕ ή άλλα σχέδια χρήσεων γης μετά τον Καλλικράτη (ν. 3852/10) σε αρκετές περιπτώσεις.

kathimerini.gr