Ελληνική Ένωση Τραπεζών: «Οι επενδύσεις στην ιδιωτική ασφάλιση»

Τα συνδεδεμένα με επενδύσεις ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν μια από πιο σημαντικές κατηγορίες προϊόντων που προσφέρει σήμερα το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν -αγορές χρήματος και κεφαλαίου, διατραπεζική αγορά- καθώς και θέματα που συνδέονται με την έννοια των επενδυτικών κινδύνων, είναι μερικά μόνον από τα ζητήματα που παρουσιάζονται στο νέο εγχειρίδιο του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) με τίτλο «Οι επενδύσεις στην ιδιωτική ασφάλιση».

Η νέα έκδοση ενσωματώνει την πλέον πρόσφατη ενημέρωση για θέματα που ενδιαφέρουν κάθε συναλλασσόμενο με το χρηματοοικονομικό σύστημα, όπως το θεσμικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των ασφαλιζομένων με τη χρήση επενδυτικών προϊόντων, μέχρι πιο εξειδικευμένα γνωστικά ζητήματα που αφορούν στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τραπεζών, όπως τη διάκριση μεταξύ ενεργητικής και παθητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου της πελατείας τους, τις βασικές αρχές σχεδιασμού του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κ.λπ.

Όπως επισημαίνεται, η δομή και το περιεχόμενο του εγχειριδίου είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες των υποψηφίων για τις εξετάσεις προς απόκτηση του πιστοποιητικού Δ’ των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, το οποίο χορηγεί η Τράπεζα της Ελλάδος, για την απόκτηση του οποίου οι επόμενες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 22 Σεπτεμβρίου 2013.

Σημειώνεται ότι το ΕΤΙ της ΕΕΤ για να υποστηρίζει του υποψηφίους που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης διοργανώνει μεταξύ 9 και 17 Σεπτεμβρίου σεμινάρια προετοιμασίας, τόσο για το πιστοποιητικό Α’ που αφορά τις γενικές γνώσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης όσο και για το πιστοποιητικό Δ’ που αφορά την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών συνδεδεμένων με επενδύσεις.

AMΠE